INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAAKADEMICI

Akademik Ljubomir Tadić

Ljubomir Tadic CV

Rođen je 14. maja 1925. godine u Smriječnu (Crna Gora). Diplomirao je 1952., a doktorirao je 1959. godine. Univerzitetsku karijeru je počeo 1954. godine kao asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U Institutu društvenih nauka radio je u dva navrata od 1962. do 1965. godine, i od 1981. do 1991. godine kao saradnik Centra za filozofiju i društvenu teoriju. Bio je jedan od predvodnika studentskog protesta 1968. godine, a 1974. je zbog „nepodobnosti“ udaljen sa fakulteta. Za člana SANU je izabran 1985. godine. U SANU je aktivno radio u odborima Odeljenja društvenih nauka: „Odbor za filozofiju i društvenu teoriju“, „Odbor za etnologiju“, „Međuodeljenjski odbor za proučavanje manjina i ljudskih prava, i u Komisiji za proučavanje života Roma kojom je i predsedavao.


Pored ostalih dela, objavio je i:

 • Filozofske osnove pravne teorije Hansa Kelsena: prilog kritici „Čiste teorije prava“, Veselin Masleša, 1962
 • Predmet pravnih nauka, Institut društvenih nauka, 1966
 • Poredak i sloboda : prilozi kritici političke svesti, Kultura, 1967
 • Tradicija i revolucija, Srpska književna zadruga, 1972
 • Pravo, priroda i istorija, Filozofsko društvo Srbije, 1977
 • Filozofija prava, Naprijed, 1983
 • Filozofija prava (Brajevo pismo) u četiri sveske, Filip Višnjić, 1984
 • Da li je nacionalizam naša sudbina, Multiprint, 1986
 • Autoritet i osporavanje, Filip Višnjić, Naprijed, 1987
 • Ogled o javnosti, Univerzitetska riječ, Prosveta, 1987
 • Nauka o politici: osnovni pojmovi i problemi, Rad, 1988
 • The Comintern and the National Question in Yugoslavia, Serbian Heritage Academy, 1989
 • Javnost i demokratija, Univerzitetska riječ, Sloboda, 1990
 • O velikosrpskom hegemonizmu, Stručna knjiga, Politika, 1992
 • Retorika: uvod u veštinu besedništva, Filip Višnjić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Napredak, 1995
 • Politikološki leksikon: osnovni pojmovi nauke o politici, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1996
 • Filozofija u svom vremenu, Filip Višnjić, Napredak, 1998
 • U matici krize: intervjui 1968- 1998, Čigoja štampa, 1999
 • Polemike, Gutenbergova Galaksija, Goragraf, 2000
 • Zagonetka smrti: smrt kao tema religije i filozofije, Filip Višnjić, 2003.
 • Nauka o politici, Zavod za udžbenike, Službeni glasnik, 2007
 • Kriza i „velikosrpski hegemonizam“, Zavod za udžbenike, Službeni glasnik, 2008
 • Preminuo je 31.decembra 2013. u Beogradu.

Monografije

Zbornici