INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKABIBLIOTEKA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA

KNJIGE SAŽETAKA

SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI

III okrugli sto, 1. novembar 2019.
Knjiga sažetaka

Hajrija Mujović, urednik

Beograd, Institut društvenih nauka, 2019
ISBN 978-86-7093-224-1

КСЕНИЈА АТАНАСИЈЕВИЋ: О МЕНИ ЋЕ ГОВОРИТИ МОЈА ДЕЛА

Научни скуп, 2. октобар 2019.
Књига сажетака

Уредници Зорица Мршевић и Марко Јовановић

Београд, Институт друштвених наука, 2019
ISBN 978-86-7093-222-7

AKTUELNOSTI MEDICINSKOG PRAVA: TEORIJA, PRAKSA I ZAKONODAVSTVO

Okrugli sto, 17. april 2019.
Knjiga sažetaka

Hajrija Mujović, urednik

Beograd, Institut društvenih nauka, 2019
ISBN 978-86-7093-217-3

ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА 2019.
Књига сажетака

Београд, Институт друштвених наука, 2019
ISBN 978-86-7093-216-6

SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI

Okrugli sto, 2. novembar 2018.
Knjiga sažetaka

Hajrija Mujović, urednik

Beograd, Institut društvenih nauka, 2018
ISBN 978-86-7093-211-1

ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

Београд: Институт друштвених наука, 2018
ISBN 978-86-7093-210-4

ПРОБЛЕМИ НА ТРЖИШТУ РАДА, СИРОМАШТВО И ЕКОНОМСКЕ НЕЈЕДНАКОСТИ

Округли сто, 4. октобар 2017.
Књига сажетака  

Ивана Остојић, уредница  

Београд, Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, 2017  
ISBN 978-86-7093-189-3

РЕГИОН И ЕВРОПА ПРЕД ИЗАЗОВИМА ПРОМЕНА

Округли сто, 14. октобар 2017.
Kњига сажетака

Уреднице Лилијана Чичкарић  и Нада Новаковић

Београд, Институт друштвених наука, Центар за социолошка и антрополошка истраживања, 2017
ISBN 978-86-7093-191-6

ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ XXI ВЕКА ЗА ИДЕНТИТЕТ И ДОСТОЈАНСТВО ЛИЧНОСТИ

Округли сто, 27. октобар 2017.
Књига сажетака 

Уредници Маринко Лолић и Наталија Мићуновић

Београд, Институт друштвених наука, Одељење за филозофију,  2017
ISBN 978-86-7093-193-0

СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ

Округли сто, 3. новембар 2017.
Књига сажетака

Марко Миленковић, уредник

Београд, Институт друштвених наука, Центар за правна истраживања, 2017
ISBN 978-86-7093-194-7

ПОРУКЕ ДЕМОГРАФА КРЕАТОРИМА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У СРБИЈИ

Округли сто, 14. новембар 2017.
Књига сажетака 

Уреднице Мирјана Рашевић, Мирјана Девеџић и Јелена Јовановић

Београд, Институт друштвених наука, Центар за демографска истраживања, 2017
ISBN 978-86-7093-195-4

Monografije

Zbornici