INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKABIBLIOTEKA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA

MONOGRAFIJE 2010

ZORAN VIDOJEVIĆ

DEMOKRATIJA NA ZALASKU: AUTORITARNO-TOTALITARNA PRETNJA

Beograd, Službeni glasnik, Institut društvenih nauka, 2010
ISBN 978-86-519-0495-3

VLADIMIR NIKITOVIĆ

DEMOGRAFSKA BUDUĆNOST SRBIJE:
IMIGRACIJA KAO IZVESNOST?

Beograd, Službeni glasnik, Institut društvenih nauka, 2010
ISBN 978-86-519-0545-5

MARIJA KOLIN, LILIJANA ČIČKARIĆ

EKONOMSKA I POLITIČKA PARTICIPACIJA ŽENA U SRBIJI U KONTEKSTU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Beograd, Institut društvenih nauka, 2010
ISBN 978-86-9073-132-9

Monografije

Zbornici