INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKABIBLIOTEKA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA

MONOGRAFIJE 2013

MARTA Ž. SJENIČIĆ

PACIJENT KAO OŠTEĆENI U GRAĐANSKOM PRAVU I NJEGOVA SUKRIVICA

Beograd, Institut društvenih nauka, 2013
ISBN 978-86-7093-145-9

DANILO ŠUKOVIĆ

NEJEDNAKOSTI, NEZAPOSLENOST I KRIZA

Beograd, Institut društvenih nauka, 2013
ISBN 978-86-7093-147-3

Monografije

Zbornici