INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKABIBLIOTEKA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA

MONOGRAFIJE 2015

ЗОРАН ЛУТОВАЦ

СРПСКИ ИДЕНТИТЕТ У ЦРНОЈ ГОРИ

Београд, Институт друштвених наука, 2015
ISBN 978-86-7093-158-9

ZORICA MRŠEVIĆ

PRAVO NA JAVNO OKUPLJANJE U SRBIJI
STANJE I PERSPEKTIVE

Beograd, Institut društvenih nauka, 2015
ISBN 978-86-7093-161-9

MИЛАН БРДАР

ИЗМЕЂУ БЕЗДАНА И НЕБА:
КРИТИКА ДЕКАРТОВОГ ПРОГРАМА
РАЦИОЦЕНТРИЧНОГ УТЕМЕЉЕЊА КАО
ХЕРМЕНЕУТИКА НОВОВЕКОВНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ

Београд, Институт друштвених наука, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2015
ISBN 978-86-7093-159-6

MIRKO BLAGOJEVIĆ

VITALNOST RELIGIJE U (DE)SEKULARIZOVANOM DRUŠTVU: (DESEKULARIZACIJA SRPSKOG I RUSKOG DRUŠTVA)

Beograd, Institut društvenih nauka, 2015
ISBN 978-86-7093-163-3

DANILO ŠUKOVIĆ

PRAVDA I JEDNAKOST

Podgorica, Univerzitet Donja Gorica, Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2015.
ISBN 978-9940-676-01-8

Monografije

Zbornici