INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKABIBLIOTEKA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA

MONOGRAFIJE 2019

HAJRIJA MUJOVIĆ

SUDSKOMEDICINSKA VEŠTAČENJA U TEORIJI I PRAKSI MEDICINSKOG PRAVA

Beograd, Institut društvenih nauka, 2019
ISBN 978-86-7093-215-9

Monografije

Zbornici