INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKABIBLIOTEKA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA

MONOGRAFIJE 2019

VLADIMIR NIKITOVIĆ

U SUSRET REGIONALNOJ DEPOPULACIJI U SRBIJI

Beograd, Institut društvenih nauka, 2019
ISBN 978-86-7093-225-8

САЊА СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАНОВИЋ

ГЕНЕТИЧКИ И ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ ОСНОВИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НА РАДУ

Београд, Институт друштвених наука, 2019
ISBN 978-86-7093-220-3

ZORICA MRŠEVIĆ

NASILJE I MI: MEDIJI O NASILJU NAD ŽENAMA

Beograd, Institut društvenih nauka, 2019
ISBN 978-86-7093-221-0

HAJRIJA MUJOVIĆ

SUDSKOMEDICINSKA VEŠTAČENJA U TEORIJI I PRAKSI MEDICINSKOG PRAVA

Beograd, Institut društvenih nauka, 2019
ISBN 978-86-7093-215-9

Monografije

Zbornici