INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

THE LIBRARY OF THE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

ZBORNICI 2017

OBEZBEĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSOBAMA SA MENTALNIM SMETNJAMA U SKLADU SA LJUDSKO-PRAVNIM STANDARDIMA

Urednici Marta Sjeničić i Milan Marković

Beograd, Institut društvenih nauka i Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije - SUPRAM, 2017
ISBN 978-86-80456-02-7

SVET I SRBIJA - IZAZOVI I ISKUŠENJA

Snežana Grk, urednik

Beograd, Institut društvenih nauka, 2017
ISBN 978-86-7093-197-8

RELIGION IN CONTEMPORARY SOCIETY

(Религия в современном обществе)
 International scientific meeting almanac

Editors Mirko Blagojevic, Zlatko Matic

Belgrade,  Institute of Social Sciences; Pozarevac, Department of Education and Culture, Serbian Orthodox Diocese of Branicevo, 2017
ISBN 978-86-7093-198-5

RELIGIJA U SAVREMENOM DRUŠTVU

Međunarodna naučna konferencija "Religija i Crkva u duhovnim i socio-političkim promenama savremenog sveta", Srebrno jezero,  19. i 20. maj 2017. /Elektronski izvor

Mirko Blagojević, urednik

Beograd,  Institut društvrnih nauka, 2017
ISBN 978-86-7093-199-2

"УКАЛУПЉИВАЊЕ" ИЛИ ПРЕКОРАЧЕЊЕ ГРАНИЦА:  ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ У САВРЕМЕНОМ ДОБУ  

Уредници Горан Башић и Мирјана Рашевић

Београд, Институт друштвених наука, 2017
ISBN 978-86-7093-196-1

GRAĐANI SRBIJE I POPULIZAM: JAVNO MNJENJE SRBIJE 2017

Zoran Lutovac, urednik

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, 2017
ISBN 978-86-7093-173-2

POPULIZAM

Zoran Lutovac, urednik

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, 2017
ISBN 978-86-7093-190-9

INDIVIDUALIZAM

Urednici Suzana Ignjatović i Aleksandar Bošković

Beograd, Institut društvenih nauka, Odeljenje za antropološka istraživanja, 2017
ISBN 978-86-7093-192-3

GLOBALIZACIJA I IZOLACIONIZAM

Uređivački odbor Veselin Vukotić, Danilo Šuković, Mirjana Rašević, Zoran Lutovac, Vladimir Goati

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2017
ISBN 978-86-7093-170-1

Monographs

Collection of papers