INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKACENTAR ZA DEMOGRAFSKA ISTRAŽIVANjA

Trenutni broj stanovnika Srbije *

6.752.220

Starosne piramide stanovništva Srbije: 2015, 2055, 2100.

Starosne piramide stanovništva Srbije: 2015, 2055, 2100

Izvor: Piramide predstavljaju rezultat probabilističkih projekcija stanovništva Srbije (bez podataka za AP Kosovo i Metohiju) baziranih na aktuelnom modelu UN WWP 2015. Pored trenutne starosne strukture (crvena linija), istaknut je njen najverovatniji izgled u dva buduća vremenska preseka: sredinom (plava) i krajem 21. veka (zelena); kontakt autora: v.nikson@gmail.com

Istorija: Centar je osnovan 1962. godine, a njegovim radom su upravljali akademik Miloš Macura (1962-1963), dr Dušan Breznik (1963-1985), dr Miroljub Rančić (1985 i 1987), dr Dragana Avramov (1987-1991), dr Mila Bogosavljević (1993) i dr Mirjana Rašević (od 1993).


Delatnosti: Program rada obuhvata aktivnosti na kompleksnom sagledavanju stanja, tendencija i problema stanovništva Srbije i njenog okruženja. U tom smislu proučavaju se sve pojave demografskog razvitka, njihovih tendencija, determinirajućih faktora, zakonitosti u kretanju i očekivane promene u doglednoj budućnosti. Posebno se identifikuju i istražuju problemi razvitka stanovništva Srbije i ukazuje na moguće demografske, ekonomske, sociološke i druge posledice u oblastima u kojima je prisutan populacioni faktor. U nizu tema koje se istražuju zastupljena je prostorna komponenta kao i etnička dimenzija kod pojava u kojima je ona važan uzrok njihovih manifestacija. Nalazi kvantitativnih i kvalitativnih analiza, uključujući i rezultate dubinskih istraživanja, služe s jedne strane kao izvor potrebnih znanja za unapređenje teorijsko-metodološkog okvira, a s druge strane za pokušaje da se usmeri političko delovanje u ovoj sferi.


Ciljevi: Ciljevi su proklamovani prilikom osnivanja Centra 1962. godine. To su istraživanje razvitka stanovništva, unapređenje demografske misli, i razvoj naučne metodologije u ovoj oblasti.


Organizacija


Upravnica

Mirjana Rašević, naučna savetnica


Saradnici/saradnice:

Dr Vesna Lukić, viša naučna saradnica
Dr Vladimir Nikitović, viši naučni saradnik
Dr Ivan Marinković, naučni saradnik
Dr Jelena Predojević-Despić, naučna saradnica
Dr Biljana Stanković, naučna saradnica
Dr Ankica Šobot, naučna saradnica
Marko Galjak, istraživač saradnik
Ivana Magdalenić, istraživačica pripravnica

Monografije

Zbornici