INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADIREKTORI

Dimitrije Prodanović

(Valjevo, 1924 – Beograd, 2013.)

Dimitrije Prodanovic CV

Predsednik Poslovodnog odbora Instituta od 1976. do 1980. godine. Diplomirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavao se u Londonu i Briselu. U Institutu društvenih nauka je radio preko 30 godina (1958-1989.), tokom kojih je upravljao Odeljenjem za političke i pravne nauke od 1965. do 1970. godine, a potom i Centrom za pravna i politikološka istraživanja od 1985. do 1989. godine.


Najznačajniji radovi:

  • Građanin i javne službe, Kultura, 1960
  • Izbori za centralna predstavnička tela : komparativna studija, Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje društvenih odnosa, 1968
  • Odnosi između predstavničkih tela društveno-političkih zajednica u Jugoslaviji, Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja, 1972
  • Imperativni i slobodni mandat članova predstavničkih tela, Svjetlost, 1979
  • Centralni izvršni organi u skupštinskom sistemu Švajcarske konfederacije i evropskih socijalističkih zemalja, Institut društvenih nauka, Centar za pravna i politikološka istraživanja, 1982

Monografije

Zbornici