INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADIREKTORI

Dragomir Pantić

(Sarajevo, 1942. godine)

Dragomir Pantic CV

Direktor Instituta od 1989. do 2002. godine. Bio je i vršilac dužnosti Upravnika Centra za istraživanje javnog mnenja 1973. godine i Upravnik Centra za politikološka istraživanja i javno mnenje u periodu od 1983. do1988. i 2005-2009. godine. U Institutu je radio četrdeset jednu godinu. Član je Ruske akademije socijalnih nauka od 1999. godine, a redovni je član Međunarodnog udruženja za primenjenu psihologiju (I.A.A.P.). Bio je član Međunarodnog udruženja za političke nauke (IPSA) 1991. godine. Predavao je metodologiju društvenih istraživanja na Višoj školi za socijalni rad u Beogradu i psihologiju sporta na Sportskoj akademiji u Beogradu. Živi u Beogradu i saradnik je Instituta.


Najznačajniji radovi:

  • Interesovanja mladih. Deo 1, Priroda interesovanja, Istraživačko izdavački centar SSO Srbije, Institut društvenih nauka, 1980
  • Interesovanja mladih. Deo 2, Rezultati istraživanja, Istraživačko izdavački centar SSO Srbije, Institut društvenih nauka, 1981
  • Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji, Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, 1981
  • Klasična i svetovna religioznost, Institut društvenih nauka, 1988
  • Promene vrednosnih orijentacija mladih, Institut društvenih nauka, 1990
  • Value Change in the Former Yugoslavia: A Review of Empirical Findings, in: Voich, Dan and Stepina, Lee, Cross-Cultural Analysis of Values and Political Economy Issus, Praeger, 1994
  • Voters' Value Orientaitons, in: Goati, Vladimir (ed): Challenges of Parliamentarism: The Case of Serbia in the Early Nineties, Institute of Social Sciences, 1995
  • Value Orientations of the Electorate, in: Goati, Vladimir (ed.):Elections to the Federal and Republican Parliament of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) 1990/1996, Sigma and WZB, 1998
  • Javno mnjenje: koncept i komparativna istraživanja, (koautor Zoranom M. Pavlović) , Friedrich Ebert Stiftung, Institut društvenih nauka, 2007

Monografije

Zbornici