INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADIREKTORI

Najdan Pašić

(Skoplje, 1922 – Beograd, 1997.)

Najdan Pasic CV

Direktor Instituta društvenih nauka od 1963. do 1965. godine. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu i bio je profesor i dekan Fakulteta političkih nauka u Beogradu i člana Izvršnog komiteta Međunarodnog udruženja za političke nauke (IPSA). Bio je urednik „Nedeljnih informativnih novina“ i časopisa „Socijalizam“, a obavljao je različite političke funkcije.


Najznačajniji radovi:

 • Socijalizam i država, Rad, 1958
 • Savremena država, Kultura, 1960
 • Teorija političkih sistema, Visoka škola političkih nauka, 1964
 • Politika i politička teorija, Visoka škola političkih nauka, 1968
 • Nacionalno pitanje u savremenoj epohi, Radnička štampa, 1973
 • Klase i politika, elementi marksističke političke nauke, Rad, 1974
 • Uporedni politički sistemi, Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka, 1976
 • Interesi, institucije, ideologije, Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka, 1977
 • Pluralizam interesa i politički sistem, Delta pres, 1978
 • Interesi i politički proces, konflikti i konsenzus u političkom olučivanju, Komunist, 1983
 • Organizacija političkog sistema socijalističkog samoupravljanja, Institut za političke studije, 1983
 • Razgovori i rasprave o političkom sistemu, Partizanska knjiga, 1986
 • Istorijski fijasko sistema monoorganizacione hijerarhije, godine raspada (1987-1992), FPN, Unireks, 1996

Monografije

Zbornici