INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADIREKTORI

Svetozar Ćulibrk

(Bušević, BiH, 1924 – Beograd, 1982.)

Predsednik Poslovodnog odbora Instituta od 1980. do 1982. godine. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u prvoj grupi za filozofiju 1951. godine. Doktorirao je na Pravnom fakultetu 1976. sa doktorskom disertacijom Cvijićeva sociologija Balkana. Usavršavao se na Univerzitetu u Mančesteru i Londonskoj školi za ekonomske i političke nauke. U Sociološkom centru Instituta društvenih nauka radio je od 1958. do 1982. godine.


Najznačajniji radovi:

  • Želje i strahovanja naroda Jugoslavije, Institut društvenih nauka, 1965
  • Opšta geografija antropogeografija, Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije, 1969
  • Cvijićeva sociologija Balkana, Institut društvenih nauka, Centar za sociološka istraživanja, Prosveta, 1982

Monografije

Zbornici