INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADIREKTORI

Velimir Tomanović

(Pirot, 1936 – Beograd, 2013.)

Velimir Tomanovic CV

Predsednik Poslovodnog odbora Instituta 1976. godine i Upravnik Centra za sociološka istraživanja od 1983. do 2001. godine. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U Institutu je proveo 34 godine, usavršavao se na Londonskoj školi za ekonomske i političke nauke. Rukovodio je značajnim naučno-istraživačkim projektima, držao predavanja po pozivu u univerzitetskoj nastavi i bio je član redakcija časopisa Gledišta, Sociološki pregled, i Marksistička misao.


Najznačajniji radovi:

  • Radnička i intelektualna omladina: promene socijalnih razlika, Institut društvenih nauka, 1971
  • Socijalno-ekonomski položaj i socijalna svest i ponašanje omladine, doktorska disertacija, 1973
  • Mlada generacija u samoupravnom društvu, Delta pres, 1977
  • Omladina i socijalizam, Mladost, 1977
  • Društvene promene i obrazovanje, Komunist, 1980

Monografije

Zbornici