INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADIREKTORI

Vladimir Goati

(Mostar, 1939. )

Vladimir Goati CV

Predsednik poslovodnog odbora Instituta od 1983. do 1989. godine. Bio je i upravnik Centra za istraživanje javnog mnjenja od 1976. do 1983. godine i predsednik Naučnog veća od 1990. do 2003. godine. Predavao je po pozivu na univerzitetima u Ljubljani, Bordou, Podgorici i u Beogradu. Bio je član Saveta za borbu protiv korupcije, a predsednik je NVO „Transparentnost Srbija“.


Najznačajniji radovi:

 • Politička sociologija: (ogledi), Mladost, 1978
 • Savremene političke partije: komparativna analiza, Partizanska knjiga, 1984
 • SKJ, kriza demokratija: teškoće političke avangarde danas, Centar za kulturnu djelatnost, 1986
 • Politička anatomija jugoslovenskog društva, Naprijed, 1989
 • U susret demokratiji, MC "Đuro Pucar Stari" Gradskog komiteta SKBiH, Sarajevo, 1990
 • Jugoslavija na prekretnici : od monizma do građanskog rata, Jugoslovenski institut za novinarstvo, 1991
 • Izbori i izborni sistemi (u koautorstvu sa Vučinom Vasovićem), IBN Centar, Radnička štampa, 1993
 • Challenges of parliamentarism : the case of Serbia in the early nineties, Institut of Social Sciences, Centre for Political Studies and Public Opinion Research, 1995
 • Stabilizacija demokratije ili povratak monizmu: "Treća Jugoslavija" sredinom devedesetih, Unireks, 1996
 • Partije Srbije i Crne Gore u političkim borbama od 1990 do 2000, Conteco , 2000
 • Elections in FRY : from 1990 to 1998 : will of people or electoral manipulation? : addendum: elections 2000, Center for Free Elections and Democracy, 2001
 • Političke partije i izbori u demokratskom poretku, Centar za slobodne izbore i demokratiju, 2001
 • Partijske borbe u Srbiji u postoktobarskom razdoblju, Friedrich Ebert Stiftung, Institut društvenih nauka, 2006
 • Političke partije i partijski sistemi, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore, 2008

Monografije

Zbornici