INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADIREKTORI

Vlajko Begović

(Fakovići, BiH, 1905 – Beograd, 1989.)

Vlajko Begovic CV

Direktor Instituta društvenih nauka od 1958 – 1960. godine. Bio je i direktor Visoke škole političkih nauka, preteče Fakulteta političkih nauka, ali i Instituta za međunarodnu politiku privredu i lista „Borba“. Pripadao je partizanskom pokretu i učestvovao je u Španskom građanskom ratu i Francuskom pokretu otpora.


Najznačajniji radovi:

  • Učešće proizvođača u upravljanju, predavanja održana na Visokoj školi političkih nauka, Visoka škola političkih nauka, 1961
  • Metod u društveno-političkom radu, Visoka škola političkih nauka, 1963
  • Internacionalne brigade, u: Španija - pišu učesnici, Vojnoizdavački zavod, 1971
  • Socijalizam u današnjem svetu, Delta-pres, 1975
  • Španija i frankizam, Komunist, 1977

Monografije

Zbornici