ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

14. новембар 2019, Нови Сад

Др Мирјана Докмановић, научна сарадница Института друштвених наука, учествовала је на међународној научној конференцији “Привредноправни оквир и економски развој држава Југоисточне Европе” у организацији Правног факултета Универзитета Привредна академија у Новом Саду. Др Докмановић је на скупу представила свој рад под називом “Прехрамбени суверенитет и агроекологија из перспективе људских права и заштите животне средине”.

7. новембар 2019, Братислава

Др Марко Миленковић, научни сарадник Института друшвених наука учествовао је на радионици "From economic to energy transition - Three decades of transitions in Central and Eastern Europe" на Комениус Универзитету у Братислави, Словачка. На овом скупу др Миленковић је представио рад  " Transition to renewable energy in Serbia – EU integration with(out) membership and inconsistent implementation of standards" коауторски припремљен са Милицом Пештерић, старијом сарадницом у Бојовић и Партнери.

13. новембар 2019. - НОВО ИЗДАЊЕ -

    XENOPHOBIA, Identity and new forms of Nationalism / edited by Vladimir Milisavljević and Natalija Mićunović. - Belgrade : Institute of social sciences, 2019
ISBN 978-86-7093-223-4

12. новембар 2019. - НОВО ИЗДАЊЕ -

    ФИЛОЗОФИЈА кризе и отпора : мисао и дело Љубомира Тадића / [уредници Маринко Лолић, Слободан Антонић, Јово Бакић]. - Београд : Институт друштвених наука : САНУ : Универзитет, Филозофски факултет, Одељење за социологију : Српско социолошко друштво, 2019.
ISBN 978-86-7093-219-7

30. октобар 2019. - НОВО ИЗДАЊЕ -

     Генетички и други здравствени основи дискриминације на раду / Сања Н. Стојковић Златановић. - Београд : Институт друштвених наука, 2019

ISBN 978-86-7093-220-3

biblioteka
Библиотека
stanovnistvo_casopis
Становништво
istrazivacke_grupe
Истраживачке групе
arhiva
Архива

 1. 10. јул 1957.

  Оснoван Институт друштвених наука.
  - Образована одељењa за економске науке, социологију, историјске науке, и одељење за политичке и правне науке.

 2. 1958. - 1965.

  У Институту је функционисала постдипломска школа из друштвених наука.

 3. 1961.

  Образовано одељење за филозофију.

 4. 1962.

  Основан Центар за демографска истраживањa.

 5. 1963.

  Покренут часопис Становништво.
  - Образован Центар за истраживање јавног мњења.

 6. 1969.

  Одељење за историјске науке се издваја у Институт за савремену историју.

 7. 1977.

  Право оснивача ИДН преузима Влада РС.

 8. 1981.

  Приступање Института у Универзитет у Београду.
  - Основан Центар за филозофију и друштвену теорију.

 9. 1992.

  Центар за филозофију и друштвену теорију се издвојио.

 10. 1998.

  Институт друштвених наука искључен са Универзитета.

 11. 2014.

  Покренут поступак за повратак у састав Универзитета у Београду.

 12. 2016.

  Основан Ресурсни центар за подршку истраживањима;
  - Основан Центар за филозофију;
  - У оквиру Центра за социолошка истраживања, установљена је група за антрополошка истраживања.

Монографије

Зборници