INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA27. mаrt 2019 - komemorаtivni skup

27. mаrt, 12 sаti, sаlа nа I sprаtu, Komemorаtivni skup posvećen uspomeni nа prof dr Zаgorku Golubović

27. mаrt 2019 - komemorаtivni skup

27. mаrt, 12 sаti, sаlа nа I sprаtu, Komemorаtivni skup posvećen uspomeni nа prof dr Zаgorku Golubović

18. februar 2019 - NOVO IZDANJE -

Sudskomedicinska veštačenja u teoriji i praksi medicinskog prava / Hajrija Mujović. - Beograd : Institut društvenih nauka, 2019
ISBN 978-86-7093-215-9

31. januar 2019.   

 Tokom meseca januara Aysun Şekersöz, studentkinja Pravnog fakulteta u Instanbulu (Kadir Has University, İstanbul, Turkey) obavila je istraživačku praksu u Institutu društvenih nauka, Centar za pravna istraživanja, pod mentorstvom dr Xajrije Mujović, a u periodu od 09.01.2019. do 02.02.2019. godine. A. Şekersöz upoznala se sa radom Instituta i tekućim istraživanjima, a rezultate svog istraživačkog boravka prikazala je u članku koji će objaviti na matičnom fakultetu. (foto galerija)

08. januar - NOVO IZDANJE -

О парадоксу прогреса / Владимир Ментус. - Београд : Институт друштвених наука, 2018

ISBN 978-86-7093-214-2

library
Biblioteka
library
Stanovništvo
library
Istraživačke grupe
library
Arhiva

 1. 10. jul 1957.

  Osnovan Institut društvenih nauka.
  - Obrazovana odeljenja za ekonomske nauke, sociologiju, istorijske nauke, i odeljenje za političke i pravne nauke.

 2. 1958. - 1965.

  U Institutu je funkcionisala postdiplomska škola iz društvenih nauka.

 3. 1961.

  Obrazovano odeljenje za filozofiju.

 4. 1962.

  Osnovan Centar za demografska istraživanja.

 5. 1963.

  Pokrenut časopis Stanovništvo.
  - Obrazovan Centar za istraživanje javnog mnjenja.

 6. 1969.

  Odeljenje za istorijske nauke se izdvaja u Institut za savremenu istoriju.

 7. 1977.

  Pravo osnivača IDN preuzima Vlada RS.

 8. 1981.

  Pristupanje Instituta u Univerzitet u Beogradu.
  - Osnovan Centar za filozofiju i društvenu teoriju.

 9. 1992.

  Centar za filozofiju i društvenu teoriju se izdvojio.

 10. 1998.

  Institut društvenih nauka isključen sa Univerziteta.

 11. 2014.

  Pokrenut postupak za povratak u sastav Univerziteta u Beogradu.

 12. 2016.

  Osnovan Resursni centar za podršku istraživanjima;
  - Osnovan Centar za filozofiju;
  - U okviru Centra za sociološka istraživanja, ustanovljena je grupa za antropološka istraživanja.

Monografije

Zbornici