INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA25. januar 2018.

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica IDN, održala je 25. januara predavanje na temu Nasilje i mi, u sali Instituta za sociološka istraživanja. Na prvom ovogodišnjem okupljanju Sociološkog kluba, govorila je o pojavama kao što su Luciferov, Jerusalimski i Đenoveze sindrom, kao i o sindromu slomljenih prozora, ali i o porodičnom nasilju i rodno zasnovanom nasilju.

15. decembar 2017. 

U Institutu društvenih nauka, održano predavanje The Israeli Peace Movement: From the Demonstration to Testimony and Confession, dr Sare Helman (Department of Sociology and Anthropology, Ben Gurion University of the Negev, Izrael).

17. avgust 2017.

U okviru trećeg programa aktivnosti Unije u oblasti zdravstva (2014-2020), u Ministarstvu zdravlja, održan je sastanak povodom uručivanja rešenja o obrazovanju Radnog tela za sprovođenje zajedničke akcije za nejednakosti u zdravlju predviđene Planom rada za 2017. godinu. U Radno telo je pored zdravstvenih institucija i sekretarijata, imenovan i Institut društvenih nauka u svojstvu povezanog lica. 

 

14. avgust 2017.

Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji između Instituta društvenih nauka i Republičkog zavoda za statistiku.

10. avgust 2017.

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka održala je po pozivu uvodno izlaganje na temu „Femicid – zločin protiv žena“, na sastanku Kolegijuma Pokrajinskog ombudsmana koji je održan 4. avgusta 2017. Kolegijum je bio posvećen temi „Nasilje u porodici iz ugla ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava“.

library
Biblioteka
library
Stanovništvo
library
Istraživačke grupe
library
Arhiva

 1. 10. jul 1957.

  Osnovan Institut društvenih nauka.
  - Obrazovana odeljenja za ekonomske nauke, sociologiju, istorijske nauke, i odeljenje za političke i pravne nauke.

 2. 1958. - 1965.

  U Institutu je funkcionisala postdiplomska škola iz društvenih nauka.

 3. 1961.

  Obrazovano odeljenje za filozofiju.

 4. 1962.

  Osnovan Centar za demografska istraživanja.

 5. 1963.

  Pokrenut časopis Stanovništvo.
  - Obrazovan Centar za istraživanje javnog mnjenja.

 6. 1969.

  Odeljenje za istorijske nauke se izdvaja u Institut za savremenu istoriju.

 7. 1977.

  Pravo osnivača IDN preuzima Vlada RS.

 8. 1981.

  Pristupanje Instituta u Univerzitet u Beogradu.
  - Osnovan Centar za filozofiju i društvenu teoriju.

 9. 1992.

  Centar za filozofiju i društvenu teoriju se izdvojio.

 10. 1998.

  Institut društvenih nauka isključen sa Univerziteta.

 11. 2014.

  Pokrenut postupak za povratak u sastav Univerziteta u Beogradu.

 12. 2016.

  Osnovan Resursni centar za podršku istraživanjima;
  - Osnovan Centar za filozofiju;
  - U okviru Centra za sociološka istraživanja, ustanovljena je grupa za antropološka istraživanja.

Monografije

Zbornici