INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAAna Vuković


Istraživačica saradnica


Obrazovanje:

Master studije, Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet Beograd, 2008., naziv master rada „Uticaj žena u politici prema mišljenju političke elite u Srbiji“.

Diploma, Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet Beograd, 2004.


Interesovanja::

  • politička sociologija,
  • rodne studije,
  • socijalna istorija

Radno iskustvo:

2009 - Centar za sociološka istraživanja, Institut društvenih nauka

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Srpsko sociološko društvo

Izabrane publikacije:

-Potisnute ili samopritajene? Žene u politici prema mišljenju političke elite u Srbiji. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

-„Teorija kulturnog zaostajanja i društveni položaj žena u Srbiji“,Godišnjak za sociologiju, Filozofski fakultet Niš, str. 113-131. godina V, broj 5, 2009.

-„Stavovi političarki o ženskoj političkoj participaciji u Srbiji – pet godina kasnije“,Sociološki pregled, god. XLVIII, br. 3, str. 397-417, 2014.

Monografije

Zbornici