ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Биљана Станковић

Научна сарадница


Доктор демографских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду, 2016 (теза: Ванбрачни фертилитет у Србији од половине XX века)

Магистар демографских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду, 2003 ( теза: „Демографски и социо-психолошки аспекти фертилитета адолесцената“)

Дипломирани психолог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 1985.Интересовања:

  • адолесцентни фертилитет
  • репродуктивно здравље
  • ванбрачни фертилитет
  • суициди

Биографија:

Од 2006. године запослена у Институту друштвених наука. Као аутор и коаутор објавила око четрдесет радова и учествовала на научним скуповима. Најчешће обрађиване теме су везане за демографске, социокултурне и психолошке аспекте адолесцентног фертилитета, ванбрачног фертилитета, суицидног понашања.

Чланство у професионалним организацијама:

  • Друштво демографа Србије

https://issin.academia.edu/biljanastankovic

Изабране публикације:

-„Consensual unions in Serbia: 2011 Census results", Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 148, 2014, 421-432.

-„Самохране мајке и њихова мрежа подршке: Социодемографско истраживање ванбрачног родитељства у Србији“, Становништво, LII, 1, јануар-јун 2014, стр. 55-77.

-„Трендови ванбрачних рађања у Србији у другој половини 20. и почетком 21. века у ширем европском контексту“, Становништво, год. XLVIII, јануар-јун 2010, стр. 1-24 (коаутор са Гораном Пеневим).

-„Социокултурни контекст суицидног понашања и неке релевантне чињенице о самоубиствима у Србији“, Социолошки преглед, бр. 2, год. XLIII, 2009, стр. 155-184 (коаутор са Гораном Пеневим).

-"Фертилитет и репродуктивно здравље младих", Службени гласник, 2004, едиција Планирање породице – књига 9.

Монографије

Зборници