INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA



Biljana Stanković


Stručna savetnica


Doktor demografskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2016 (teza: Vanbračni fertilitet u Srbiji od polovine XX veka)

Magistar demografskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2003 ( teza: „Demografski i socio-psihološki aspekti fertiliteta adolescenata“)

Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1985.













Interesovanja:

  • adolescentni fertilitet
  • reproduktivno zdravlje
  • vanbračni fertilitet
  • suicidi

Biografija:

Od 2006. godine zaposlena u Institutu društvenih nauka. Kao autor i koautor objavila oko četrdeset radova i učestvovala na naučnim skupovima. Najčešće obrađivane teme su vezane za demografske, sociokulturne i psihološke aspekte adolescentnog fertiliteta, vanbračnog fertiliteta, suicidnog ponašanja.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Društvo demografa Srbije

https://issin.academia.edu/biljanastankovic

Izabrane publikacije:

-„Consensual unions in Serbia: 2011 Census results“, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 148, 2014, 421-432.

-„Samohrane majke i njihova mreža podrške: Sociodemografsko istraživanje vanbračnog roditeljstva u Srbiji“, Stanovništvo, LII, 1, januar-jun 2014, str. 55-77.

-„Trendovi vanbračnih rađanja u Srbiji u drugoj polovini 20. i početkom 21. veka u širem evropskom kontekstu“, Stanovništvo, god. XLVIII, januar-jun 2010, str. 1-24 (koautor sa Goranom Penevim).

-„Sociokulturni kontekst suicidnog ponašanja i neke relevantne činjenice o samoubistvima u Srbiji“, Sociološki pregled, br. 2, god. XLIII, 2009, str. 155-184 (koautor sa Goranom Penevim).

-"Fertilitet i reproduktivno zdravlje mladih", Službeni glasnik, 2004, edicija Planiranje porodice – knjiga 9.

Monografije

Zbornici