INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAISTRAŽIVAČI

Branka Matijević

Istraživač pripravnik

2018. student doktorskih studija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2018. master sociolog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2017. diplomirani sociolog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Interesovanja:

  • Sociološka istraživanja na temu uticaja informacionih tehnologija
  • Sociologija organizacije
  • Održivi razvoj
  • Ekonomska sociologija

Biografija:

U toku studija Branka se bavila volonterskim radom u okviru Instituta za sociološka istraživanja i to u okviru sledećih projekata:

1. „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri“ u Beogradu, u februaru 2018. godine. Istraživanje je o svakodnevnom životu domaćinstava i pojedinaca u uslovima sadašnjih promena u Srbiji.
2. „Mladi kao akteri društvenih promena“ sprovedeno u Beogradu, u junu 2017. godine.
3. „Izazovi nove društvene integracije“, u Beogradu aprila 2017. godine.
4. Oktobra 2018. na istraživanju: „Evropsko društveno istraživanje“.

Branka je takođe bila i jedan od učesnika (predavača) na konferenciji Dani internet domena Srbije (2018), gde je prikazala rezultate istraživanja na temu „Digitalno prisustvo mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji“, u čijoj je analizi i učestvovala.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore

Monografije

Zbornici