INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAIrena Ristić


Stručna savetnicа


Dr. Phil.: Istorija (Universität Regensburg, Nemačka 2017.)

Magister Artium: Političke nauke i istorija (Universität Passau, Nemačka 2002.)

Osnovne studije: Političke nauke i istorija (Universität Passau, Nemačka i University of Alaska, SAD 1999.)
Interesovanja:

  • Ideologija političih elita u Srbiji
  • Procesi stvaranja država/nacija
  • Nacionalizam

Biografija:

Bavim se nastankom država i nacija u novoj i savremenoj istoriji na prostoru bivše Jugoslavije. Metodološki se pri tome služim istorijskom antropologijom i teorijom Stajna Rokana koja počiva na multidisciplinarnom pristupu. U svom magistarskom radu sam se komparativno bavila albanskom manjinom u Srbiji, i srpskom manjinom u Hrvatskoj, kako istorijski, tako i načinom na koji je njihov status konačno rešen. U doktorskoj disertaciji je u središtu bilo pitanje u kojoj meri i sa kojim motivima su političke elite Srbije bile okrenute ka Rusiji odn. Zapadu, pre svega Austro-Ugarskoj.

Druge oblasti istraživanja su uzroci raspada Jugoslavije, kao i dinamika koja je iz tog raspada proistekla i uticala na proces demokratizacije i evropskih integracija novonastalih država.

Učešće u rukovođenju međunarodnih istraživačkih projekata ”Democracy in Unstable Social Spaces: Serbia” (2010-2011) kao i ”Impact of International Criminal Tribunals on Media, Political Discourse and Institutional Reforms” (2013-2018).

Polugodišnji boravci kao gostujući istraživač u bečkom Institut für die Wissenschaften vom Menschen (2007/8) kao i u Institutu za Istočnu i Jugoistočnu Evropu (IOS) u Regensburgu/Nemačka.

Završila Diplomatsku akademiju Ministarstva inostranih poslova Srbije (2004/5.god).


Izabrane publikacije:

-Strutture, attori, dinamiche (La fine della Jugoslavia: tempo di bilanci) in: Passato e presente, 2013/90.

-Constrained Democracy: The Consolidation of Democracy in Yugoslav Successor States? in: Southeastern Europe, Volume 36, Issue 3, Fall 2012, p. 373-397, ISSN: 0094-4467. (with Florian Bieber)

-Guest editor of Südosteuropa: Defragmenting Yugoslavia, Jg.59 (2011), Heft 3,ISSN: 0722-480x. Rapprochement as a Paradigm Shift: Does the Wheel Come Full Circle in Former Yugoslavia? in: Südosteuropa, Jg. 59 (2011), Heft 3, p.286-300. ISSN: 0722-480X.

-Das politische System Serbiens, in: Ismayr, Wolfgang (Ed.), Die politischen Systeme Osteuropas, Wiesbaden, 2010, pp. 897-941.

Monografije

Zbornici