INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAIvana Magdalenić


Istraživačica pripravnica


2015, student doktorskih studija na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2015, master demograf, Geografski fakultet (Institut za demografiju) Univerziteta u Beogradu

2013, diplomirani demograf, Geografski fakultet (Institut za demografiju) Univerziteta u Beogradu

Interesovanja:

  • Fertilitet
  • Populaciona politika

Biografija:

U periodu od 2014. do 2017. bila je angažovana kao demonstrator i asistent na Geografskom fakultetu, na smeru Demografija.

Od septembra do decembra 2017. godine bila je sekretar na dva projekta: „Revizija Strategije podsticanja rađanja“ i „Akcioni plan za sprovođenje izmenjene i dopunjene Strategije podsticanja rađanja“.

Objavila je nekoliko radova u časopisima ili zbornicima radova i učestvovala je u radu naučnih konferencija.

Za relativno kratko vreme okušala se u suštinskim demografskim istraživačkim pitanjima, od fertiliteta, modela rađanja i bračnosti stanovništva, preko karakteristika mortaliteta, do demografskog starenja i njegovih implikacija.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Društvo demografa Srbije

Izabrane publikacije:

  • Vojković, G., Magdalenić, I., Živanović, Z. (2014). Population Ageing and its Impact on Labour Force in the Southeast Europe Countries. Zbornik Matice srpske za društvene nauke 148(3): 701-713.
  • Magdalenić, I., Galjak, M. (2015). Ageing map of the Balkan Peninsula. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA 66(1): 75-89.
  • Magdalenić, I., Vojković, G. (2015): Promene u starosnom modelu rađanja u Srbiji i zemljama EU – komparativna analiza. Stanovništvo. br.2 (LIII). Institut društvenih nauka Centar za demografska istraživanja, Beograd. (str. 43-67).
  • Magdalenić, I. (2016). Uticaj bračnosti na fertilitet u Srbiji i Evropskoj Uniji. Demografija (13): 175-190.

Monografije

Zbornici