INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAIvana Ostojić


Istraživačica saradnica


Doktorske studije, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu - u toku

Master ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2011.

Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2009.Interesovanja:

  • Bankarstvo i finansije
  • Finansijska tržišta
  • Finansijska stabilnost

Biografija:

Osnovno interesovanje Ivane Ostojić jeste stabilnost finansijskog sistema Srbije. Predmet njenog istraživanja se vezuje za aktuelne teme iz oblasti bankarstva i finansija, kao i za analizu finansijskih tržišta. Ivana Ostojić je student doktorskih studija i trenutno radi na pripremi doktorske disertacije koja će se odnositi na utvrđivanje načina za postizanje stabilnosti finansijskog sistema Srbije u uslovima svetske ekonomske krize. Uzimjući u obzir značaj postizanja stabilnosti finansijskog sistema, akcenat u istraživanju se bazira na kontroli finansijskih institucija, jačanju menadžmenta u finansijskom sektoru, upravljanju rizicima, kreiranju nove regulative finansijskog sistema, kao i njegovo koordiniranje sa fiskalnom i monetarnom politikom. Objavljuje radove na temu finansijskih tržišta, finansijskih derivata, mogućnosti zaštite banaka i kompanija od deviznog rizika, analize bankarskog sektora Srbije, ekonomskog razvoja.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • SEMA, Serbian Marketing Assosiation

Izabrane publikacije:

-„Mogućnost korišćenja valutnih forvarda i svopova u bankama i kompanijama u funkciji zaštite od deviznog rizika“, zbornik radova Pomeraćemo granice, Institut društvenih nauka, Beograd, str. 45-60, 2012.

-„Uticaj izbora režima deviznog kursa na suverenost u pogledu vođenja nacionalne monetarne politike", zbornik radova (Anti)Liberalizam i ekonomija, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, str. 368-378, 2014.

-„Razvoj, reforme i performanse bankarskog sektora Srbije“, zbornik radova Nacionalne ekonomije u uslovima globalizacije, Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2015.

Monografije

Zbornici