ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Јагода Дрљача

Истраживачица приправница


2015- уписане докторске студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, смер јавни, одбрањен пројекат докторске дисертације на тему „Кривично право у функцији заштите права на живот“

2015- мастер правник на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, општи смер, одбрањен рад на тему „Принудно задржавање душевно оболелих лица у казненом праву Србије“

2013- дипломирани правник на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, општи смер

Интересовања:

  • Кривично право
  • Кривично процесно право
  • Медицинско право

Биографија:

Током досадашњег рада на мастер студијама бавила сам се институтима неурачунљивости, мера безбедности психијатријског карактера као и принудним задржавањем некажњаваних лица. У току докторских студија започела сам истраживање круцијалних питања кривичноправне заштите живота: моменат од којег почиње, моменат када се завршава кривичноправна заштита живота, као и изузеци од исте.

Од јула 2018. заспослена сам на Институту друштвених наука у Београду.

Чланство у професионалним организацијама:

  • Друштво за борбу против рака Сомбор- правни саветник од 2014.

Изабране публикације:

  • „Схизофренија и насиље кроз најтеже крвне деликте“, зборник радова конференције Не насиљу- јединствен друштвени одговор, Бања Лука, 2018.

Монографије

Зборници