INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAISTRAŽIVAČI

Jagoda Drljača

Istraživačica pripravnica


2015- upisane doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, smer javni, odbranjen projekat doktorske disertacije na temu „Krivično pravo u funkciji zaštite prava na život“

2015- master pravnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, opšti smer, odbranjen rad na temu „Prinudno zadržavanje duševno obolelih lica u kaznenom pravu Srbije

2013- diplomirani pravnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, opšti smer

Interesovanja:

  • Krivično pravo
  • Krivično procesno pravo
  • Medicinsko pravo

Biografija:

Tokom dosadašnjeg rada na master studijama bavila sam se institutima neuračunljivosti, mera bezbednosti psihijatrijskog karaktera kao i prinudnim zadržavanjem nekažnjavanih lica. U toku doktorskih studija započela sam istraživanje krucijalnih pitanja krivičnopravne zaštite života: momenat od kojeg počinje, momenat kada se završava krivičnopravna zaštita života, kao i izuzeci od iste.

Od jula 2018. zasposlena sam na Institutu društvenih nauka u Beogradu.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Društvo za borbu protiv raka Sombor- pravni savetnik od 2014.

Izabrane publikacije:

  • „Shizofrenija i nasilje kroz najteže krvne delikte“, zbornik radova konferencije Ne nasilju- jedinstven društveni odgovor, Banja Luka, 2018.

Monografije

Zbornici