INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAJovanka Matić


Naučna saradnica


Doktor političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2006.

M.A. in communications, Simon Fraser University, Vancouver, Canada, 1985.

Diplomirani politikolog, Univerzitet u Beogradu, 1978.Interesovanja:

  • teorija medija i komunikacije
  • medijski sistem Srbije
  • politička i izborna komunikacija

Biografija:

Jedan je od začetnika medijskih studija u Srbiji koje koriste teorijsko nasleđe kritičkih kulturoloških studija i emprijskih istraživanja uloge medija u političkom životu Srbije, posebno u izbornom procesu. Autor je prvih sistematskih istraživanja izborne komunikacije koja kombinuju politikološke studije izbora sa medijskim studijama prezentacije izborne kampanje. Objavila je više od 70 naučnih radova, od kojih se većina oslanja na samostalna i originalna empirijska istraživanja, uz korišćenje metode kvantitativno-kvalitativne analize sadržaja. Njene medijske studije analiziraju strategije medijske reprezentacije velikog broja tema, kao što su politički život u Srbiji, reforma sektora bezbednosti, odnosi Srbije i Evropske Unije, problem Kosova, ljudska prava, nacionalne manjine, itd. Noviji radovi se bave analizom razvoja medijskog sistema Srbije, medijske politike i regulative, posebno u pogledu funkcionisanja javnog servisa, i političke ekonomije medija. Rukovodila je brojnim istraživačkim projektima, učestovala na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima i ima dugogodišnje iskustvo u visokoškolskoj nastavi i stručnom pedagoškom radu.

Izabrane publikacije:

  • Servis građana ili servis vlasti: Pluralizam mišljenja u informativnom programu javnog TV servisa u Srbiji, , Dobar naslov, Beograd, 2014.
  • Serbia, Media Integrity Matters: Reclaiming Public Service Values in Media and JournalismPeace Institute - Institute for Contemporary Social and Political Studies, Ljubljana, 2014.
  • Medijske slobode Srbije u evropskom ogledalu, ANEM, Beograd, 2012.
  • Televizija protiv birača: Televizijska prezentacija kampanja za parlamentarne izbore u Srbiji 1990-2000,Dobar naslov, Beograd, 2007.

Monografije

Zbornici