INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAUPRAVA

Lilijana Čičkarić

Naučna savetnica


Upravnica Centra za sociološka i antropološka istraživanja

Оbrazovanje:

2004 - doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

1995 - magistrirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

1989 – diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.Interesovanja:

 • ženske studije i studije roda
 • karakteristike ženskog liderstva
 • participacija i reprezentacija žena u političkim institucijama
 • politike jednakih mogućnosti i mehanizmi rodne ravnopravnosti
 • društveni pokreti i protesti
 • sociologija omladine

Biografija:

Od 1997. godine zaposlena u Institutu društvenih nauka. Učestvovala u rukovođenju ili realizovanju preko 20 projekata. Autorka je većeg broja radova koji se bave političkom socijalizacijom, političkim aktivizmom, društvenim pokretima, političkom participacijom i reprezentacijom žena, učešćem na upravljačkim i rukovodećim pozicijama i ženskim liderstvom.

Kao gostujuća istraživačica boravila na Univerzitetu u Balfastu, Centru za unapređenje političke karijere žena (2010/2013).

Kao stipendistkinja Holandske vlade boravila je u Institutu za istraživanje društvenih i himanističkih nauka, (2010).

Kao stipendistkinja vlade Kraljevine Norveške boravila je u Centru za ženske studije i istraživanje roda na Univerzitetu u Oslu (2003).

Kao Fulbrajtova stipendistkinja boravila je u svojstvu gostujuće istraživačice i predavačice na univerzitetima Boston, Masačusets i Harvard (2007).

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • Srpsko sociološko društvo (SSD)
 • Udruženje Fulbrajtovih stipendista (UFSS)
 • European Consortium for Political Research (ECPR) – Section: Gender and Politics
 • European Sociological Association (ESA) – Network: Political Sociology
 • International Sociological Association (ISA) – Women and Society RC32
 • International Society for Political Research (ISPR)

Najvažnije publikacije:

 • Žene i politika iz rodne perspektive, Institut društvenih nauka, 2016.
 • Globalne promene – lokalne interpretacije, identitet mladih u rizičnom društvu, Institut društvenih nauka, 2011
 • Ekonomska i politička participacija žena u Srbiji u kontekstu evropskih integracija, u ko-autorstvu sa Marijom Kolin Parun, Institut društvenih nauka, 2010.
 • Društvene promene i generacijska politika, Institut društvenih nauka, Rad, 2006.
 • Generacija u protestu, Studentski protest 1996/97 na Beogradskom univerzitetu, u ko-autorstvu sa Anđelkom Milić, ISIFF, 1998.

Monografije

Zbornici