INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAISTRAŽIVAČI

Ljubomir Hristić


Naučni saradnik


Doktor etnologije i antropologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2011.

Magistar etnologije i antropologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2006.

Diplomirani etnolog i antropolog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2004.


Interesovanja:

  • Kulturna politika i politička kultura
  • Antropološke teorije
  • Društvene teorije

Biografija:

Rođen u Beogradu. Osnovnu školu - American international school, završio u Zapadnoj Africi (Togo). Srednju školu u Engleskoj - St.Bedes, Upper Dicker, East Sussex. Diplomirao po ubrzanoj proceduri posle dve godine studija (drugu, treću i četvrtu godinu studija sam završio u školskoj 2003./2004.) sa prosekom 9.81 na Odeljenju etnologije i antropologije kao student generacije Filozofskog fakulteta. Magistarski rad iz oblasti Kulturne antropologije odbranio 2006. godine (prosek na magistarskim studijama 10). Doktorsku tezu o kulturnoj konstrukciji granica odbranio 27.01.2011. na Filozofskom fakultetu u Beogradu (prosek na doktorskim studijama 10). Sarađivao sam u nastavi na predmetima Uvod u etnologiju i antropologiju, Antropologija folklora i Istorija srpske etnologije na Odeljenju etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 2004. do 2010. godine. Učestvovao na brojnim konferencijama iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Objavio sam 4 monografije i radove u referentnim domaćim i međunarodnim pulikacijama iz društveno-humanističkih disciplina. Od 2006. stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine - Sektor za razvoj mladog naučnog kadra a od 04.2010. sam zaposlen u Centru za politikološka istraživanja i javno mnenje pri Institutu duštvenih nauka u Beogradu.

Monografije

Zbornici