INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAMarina Budić

Istraživač pripravnikRedovan student doktorskih studija filozofije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2017.

Master akademske studije filozofije, Filozofski faultet, Univerzitet u Beogradu, 2017.

Diplomirani filozof, Filozofski faultet, Univerzitet u Beogradu, 2016

Interesovanja:

  • filozofija
  • etika
  • primenjena etika (bioetika)
  • Kantova filozofija
  • filozofija nauke
  • teorija kazne
  • psihologija

Biografija:

Pored redovnih kurseva na Fakultetu, pohađala je predavanja, prakse i učestvovala na konferencijama i seminarima u zemlji i inostranstvu:

Tokom 2016. i 2017. pohađala je stručnu praksu u Centru za bioetičke studije u Beogradu, sa kojim sarađuje.

2017. godine učestvovala je na Petom riječkom interdisciplinarnom kongresu studenata društvenih i humanističkih nauka – Svi smo jednaki, ali neki su jednakiji;

2016. godine učestvovala je na CEU Undergraduate Conference in Moral and Political Philosophy, u Budimpešti, sa radom Kant's Retributivism and The Death Penalty;

2015. godine učestvovala je na Trećem riječkom interdisciplinarnom kongresu studenata društvenih i humanističkih nauka – Društvo (ne)znanja kao aktivni učesnik sa radom Uticaj, uloga i značenje umetnosti i kulture u obrazovanju;

2013. godine učestvovala je na Prvom riječkom interdisciplinarnom kongresu studenata društvenih i humanističkih nauka – Seksualnost: edukacija, komunikacija, pravo i politike, etika i religija, umetnost kao aktivni učesnik sa radom Seksualnost i etičke dileme kroz vreme, kuluru i religiju;

Dobitnica je nagrade za najbolji naučno-istraživački studentski rad iz oblasti društveno-humanističkih nauka 2012. Iste godine učestvovala je na konferenciji Istraživače stanice Petnica „Korak u nauku“ sa radom Uticaj bavljenja umetnošću i Otvorenosti za iskustva na subjektivni doživljaj muzičkih i likovnih dela, objavljenim u Petničkim sveskama.

Najvažnije publikacije:

  • Budić, M. (2018). Suicide, euthanasia and the duty to die: one Kantian approach to euthanasia, Philosophy and Society, Vol 29, No 1, 88-114;
  • Budić, M. (2017). Kantov retributivizam i smrtna kazna, Theoria, 60(3), 130-154

Monografije

Zbornici