INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAMarko Galjak

Istraživač saradnik


2017 – Master računarstva u društvenim naukama, Univerzitet u Beogradu

2014 – Master demograf, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2011 – Diplomirani demograf, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Interesovanja:

  • Mortalitet
  • Starosna struktura
  • Fertilitet
  • Analiza društvenih mreža
  • Filantropija

Biografija:

Marko Galjak je rođen u Smederevu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. U trećem razredu srednje škole Marko sa svojim vršnjacima osniva omladinsku nevladinu organizaciju „Mreže kreativne omladine – EIDOS“ koja za cilj ima unapređenje položaja mladih u lokalnoj zajednici kroz programe neformalnog obrazovanja i jačanje njihovog uticaja na proces donošenja odluka. Nakon gimnazije upisuje Geografski fakultet u Beogradu, smer demografija. Diplomski rad pod nazivom „Odnos države prema demografskom razvoju – primer Sjedinjenih Američkih Država“ odbranio je u martu 2011. god. Dve godine nakon završetka osnovnih studija, Marko kroz svoju nevladinu organizaciju radi na različitim projektima edukacije omladine. Master studije demografije na Geografskom fakultetu u Beogradu upisuje 2013. god, i završava ih odbranom master rada „Mortalitet u Srbiji i Evropskoj uniji – komparativna analiza“ u oktobru 2014. god. Te godine, njegov master rad nagrađen je kao najbolji master rad na studijskoj grupi. Iste godine Marko upisuje doktorske studije na Geografskom fakultetu. Tokom školske 2014/2015 god. kao demonstrator, drži vežbe studentima studijskog programa Turizmologije iz dva predmeta: Poslovna statistika i Računarstvo. Nakon završene prve godine doktorskih studija Marko upisuje dodatne master studije Računarstvo u društvenim naukama pri Univerzitetu u Beogradu. Tokom 2016. paralelno pohađa doktorske i master studije, i pri tom daje sve ispite u roku sa prosečnom ocenom 10. Marko u januaru 2017. god. stiče drugu master diplomu završim radom pod imenom: „Primena programskog jezika R u računarskoj analizi društvenih mreža - Primer izbora u Srbiji 2016.“. Marko se 2017. zapošljava kao naučnik podataka (Data Scientist) u Fondaciji Katalist gde pronalazi sebe objedinjujući strasti prema analizi podataka i aktivizmu. Od jula 2018. Marko radi u Institutu društvenih nauka kao istraživač saradnik.

Izabrane publikacije:

  • Galjak, M. (2014). Preduprediv mortalitet u Srbiji i Evropskoj uniji – komparativna analiza. Demografija, 11(1), 135-145.
  • Magdalenić, I., & Galjak, M. (2015). Ageing map of the Balkan Peninsula. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 66(1), 75-89. doi:10.2298/IJGI1601075M

Monografije

Zbornici