INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAISTRAŽIVAČI

Marko Jovanović

Istraživač-pripravnik


2015 - upisane doktorske akademske studije, Fakultet za iranologiju Univerziteta Šahid Bahešti u Teheranu

2014 - upisane doktorske akademske studije, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu (modul: Kultura)

2017 - master akademske studije, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (modul: Međunarodna politika) 2014 - master akademske studije, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

2013 - osnovne studije, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu (Grupa za arapski jezik, književnost i kulturu)

Interesovanja:

 • Orijentalistika
 • Iranologija
 • Bliski istok
 • Islam
 • Muslimanske manjine

Biografija:

MARKO JOVANOVIĆ (Beograd, 1991). Osnovne akademske studije upisao je 2009. godine na Filološkom fakultetu (Grupa za arapski jezik, književnost i kulturu) Univerziteta u Beogradu. Nakon okončanih osnovnih studija na istom Fakultetu 2013. godine upisao je i master akademske studije. Doktorske akademske studije na matičnom fakultetu počinje 2014. godine. Istovremeno sa doktorskim studijama pohađa i master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (modul: Međunarodna politika) koje je okončao 2017. godine. Takođe, 2015. upisao je i doktorske akademske studije na Fakultetu za iranologiju na Univerzitetu Šahid Bahešti u Teheranu.

Zahvaljujući rezultatima ostvarenim tokom studija Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije mu je dodelilo stipendiju Fonda za mlade talente za 2012/13 i 2013/14 školsku godinu. Od 2015. godine bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na projektu Instuta društvenih nauka „Društvene transformacije u procesu evropskih integracija – multidisciplinarni pristup“ (III 47010). Od oktobra 2018. godine je zaposlen u Institutu društvenih nauka kao istraživač-pripravnik.

Njegova interesovanja obuhvataju razne oblasti orijentalistike, bliskoistočnih i islamoloških studija. Sa naučnim prilozima učestvovao je na desetak naučnih skupova u zemlji i inostranstvu na uglednim univerziztetima i institutima uključujući Univerzitet Kembridž, Univerzitet u Čikagu, Univerzitet u Edinburgu i Univerzitet u Jerevanu. Njegovi radovi su objavljivani na srpskom, engleskom i persijskom jeziku.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • MESA - The Middle East Studies Association
 • BRISMES - The British Society for Middle Eastern Studies
 • BRAIS - The British Association for Islamic Studies
 • MELCom International - The European Association of Middle East Librarians
 • CIBCE - Centre for Iran, the Balkans and Central European Studies

Izabrane publikacije:

 • „Jovanović, M. (2016). Uyghur Separatism: A Fight for Cultural or Religious Identity? In A. Kovács & K. Šomodiová (Eds.), Minorities and Majorities in the Middle East and Asia (pp. 60-72). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická Fakulta.
 • Safari, S., & Jovanović, M. (2017). در کتابخانه معرفی نسخه خطی فارسیمرکزی دانشگاه بلگراد. In N. Iranzadeh, I. Panov, & A. Pourmohammad (Eds.), بین المللی برگزیده همایش هایمقالهمرکزی اروپای و بالکان در فارسی خطّینسخ (pp. 171-190). Tehran: Allameh Tabataba'i University.
 • Jovanović, M. (2018). Demokratske ideje i vrednosti multikulturalizma u Demokratskoj Republici Azerbejdžan (1918–1920). U L. Madžidova (ur.), Multikulturalizam: Iskustvo Azerbejdžana (str. 57-69). Beograd: Azerbejdžanski kulturni centar.

Monografije

Zbornici