INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAMarta Sjeničić


Viša naučna saradnica


Doktorirala 2010, Pravni fakultet u Beogradu

Magistrirala 2002, Pravni fakultet u Beogradu

Diplomirala 1992, Pravni fakultet u Beogradu

Interesovanja:

  • Medicinsko pravo
  • Zdravstveno pravo
  • Pravo socijalne zaštita

Biografija:

Nakon završenog Pravnog fakulteta u Beogradu, magistrirala je i doktorirala u oblasti medicinskog prava. Dr Sjeničić je naučni saradnik u Centru za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu, koji se već dve dekade bavi istraživanjima u oblasti medicinskog prava. Predsednik je Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM i član Evropskog udruženja za zdravstveno pravo. Radila je na više istraživačkih projekata, kao i na projektima Evropske unije u oblasti medicinskog i zdravstvenog prava i prava u oblasti socijalne zaštite. U toku rada se bavila pitanjima koja se dotiču: zdravstvenog osiguranja, zdravstvenog informacionog sistema, zaštite privatnosti podataka u zdravstvu, pacijentovih prava, prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu posebno osetljivih društvenih grupa, osiguranja kvaliteta u zdravstvu i akreditacije pružalaca zdravstvenih usluga, prekogranične zdravstvene zaštite, implementacije programa organizovanog skrininga, implikacija personalizovane ili P4 medicine, socijalne i zdravstvene zaštite osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama. Učestvovala je sa radovima na više nacionalnih i međunarodnih konferencija iz oblasti zdravstvenog prava i prava socijalne zaštite. Gostujući je predavač na master i doktorskim studijama iz oblasti menadžmenta u zdravstvu Medicinskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Predsednik Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM
  • Član Bioetičkog odbora Srbije
  • Član Evorpskog udruženja za zdravstveno pravo

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAARfmUwBrZ8POtguwIIe3w7qDXjbM0gkJiA&trk=hp-identity-name

Reprezentativne publikacije: /p>

  • Pacijent kao oštećeni u građanskom pravu i njegova sukrivica, Institut društvenih nauka, Beograd, 2013.
  • "Učešće pacijenta u donošenju odluka iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja", u zborniku: Ljudska prava i vrednosti u biomedicini: aspekt odlučivanja u zdravstvu, Institut društvenih nauka, Beograd, 2014.
  • “Pravo pacijenta na obeštećenje u svetlu njegovih dužnosti”, u: Pacijentova prava u sistemu zdravstva: Srbija i evropske perspektive, Institut društvenih nauka, Beograd, 2010.
  • “Early Warning System and International Health Regulations Implementation – Two Examples of Public Health Legislation in Bosnia and Herzegovina” (u koautorstvu Wolfgang Tiede/Gunnar Schulte), Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht (ZIAS), Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Verlag C.F. Müller, Heidelberg, Heft 1, 27. Jahrgang, 2013, Seiten 70-81

Monografije

Zbornici