INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAMirjana Dokmanović


Vanredna profesorka


Doktorirala 2007, Centar za rodne studije, ACIMSI u Novom Sadu

Magistrirala 1996, Pravni fakultet u Beogradu

Diplomirala 1981, Pravni fakultet u Novom SaduInteresovanja:

 • Međunarodno javno pravo
 • Međunarodno pravo ljudskih prava
 • Ženska prava i rodna ravnopravnost

Biografija:

Nakon magistriranja na Pravnom fakultetu u Beogradu, učestvovala je na brojnim stručnim konferencijama i skupovima po pozivu u zemlji i inostranstvu, između ostalih na MA programu Women and Public Policy Program, J.F. Kennedy School of Government, Harvard University, SAD (1998, 1999, 2001), UN Commisssion on the Status of Women , ECOSOC, UN konferencija o posledicama svetske finansijske krize, o suzbijanju nelegalne trgovine oružjem i u radu evropskih i svetskih socijalnih foruma alterglobalističkog pokreta. Kao međunarodna ekspertkinja angažovana je na ekspertskim poslovima u vezi sa pitanjima ljudskih prava, ženskih prava, rodne ravnopravnosti, rodne analize javnih politika i unapređenja antidiskriminacionih politika od strane međunarodnih i evropskih organizacija (UNDP, UNIFEM, UNPFA, SEESAC i dr.). U IPA 2011 projektu "Sprovođenje antidiskriminacionih politika" (2012-2014) bila je angažovana kao glavna antidiskriminaciona ekspertkinja. Za Vladina tela radila je na izradi Strategije za rodnu ravnopravnost 2016-2020, kao i na studijama i analizama javnih politika. Za Delegaciju EU u Srbiji 2016. godine izradila je studiju Rodna analiza Srbije. Koordinirala brojne evropske, nacionalne i lokalne projekte u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja. Od 2011. do 2016. godine učestvovala u naučno-istraživačkom projektu " Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova kreiranja efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju" finansiranom od strane Ministarstva prosvete i nauke RS. Učestvovala je sa radovima na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama iz oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i uticaja globalizacije na stanje ljudskih prava. Na Fakultetu za evropske pravno-političke studije Univerziteta EDUKONS u Novom Sadu bila je zaposlena u zvanju docenta od 2008. do 2013. godine, a u zvanju vanrednog profesora od 2013. do novembra 2016. godine. Članica je Saveta i Redakcionog odbora časopisa Temida.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • Članica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije
 • Članica Udruženja Tehnologija i društvo
 • Članica International Association of Feminist Economics

Reprezentativne publikacije:

 • „Evidentiranje podataka o zločinima iz mržnje: preporuke međunarodnih tela i njihov značaj za Srbiju“, Temida, vol. 18, no. 2, 2015, str. 59-78.
 • "Rod i pravo", u: Milojević, I. i Markov, S. (ur.), Uvod u rodne teorije, Novi Sad, Centar za rodne studije, Univerzitet u Novom Sadu, 2011. str. 295-306.
 • Firearms Possession and Domestic Violence in the Western Balkans: A Comparative Study of Legislation and Implementation Mechanisms, , SEESAC/UNDP, Beograd, 2007.
 • New World Order: Uticaj globalizacije na ekonomska i socijalna prava žena, Ženski centar za demokratiju i ljudska prava, Subotica, 2002.
 • Policy Responses to the Global Financial and Economic Crisis in the CEE/SEE Region. Belgrade: Cigoja stampa and Institute of Social Sciences. ISBN 978-86-531-0291-3.
 • Утицај неолиберализма на економска и социјална права. Београд: Чигоја штампа и Институт друштвених наука. ISBN 978-86-531-0290-6

Monografije

Zbornici