ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Мирко Благојевић

Научни саветник

Руководилац Форума за религијска питања (ФОРЕЛ), ИДН


2003. докторирао на Филозофском факултету у Београду

1994. магистрирао на Филозфоском факултету у Београду

1988. дипломирао социологију на Филозофском Факутлету у Београду

Интересовања:

  • религија у постсоцијалистичким друштвима
  • православље у емпиријској перспективи
  • религиозност младих

Биографија:

Рођен 5. јануара 1962. године у Пожаревцу. На Филозофском факултету у Београду је 2003. докторирао на теми из области социологије религије. Радио је од 1990. до 1998. године на Географском факултету у Београду. Од 1999. до 2003. године био је професор социологије на Високој техничкој школи стуковних студија у Пожаревцу а од 2003. до 2014. године радио као научни сарадник и виши научни сарадник у Институту за филозофију и друштвену теорију у Београду. У циклусу пројеката од 2011. године био је руководилац пројекта основних истраживања под називом: „Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и европски контекст“. У више наврата је био руководилац пројеката из области религиологије које је финасирала Конрад Аденауер Фондација из Београда. Од 2009. до 2013. године био је ванредни професор на Филозофском факултету у Никшићу (Црна Гора). Више пута је у последњих неколико година студентима и професорима Ломоносов универзитета на тамошњем Социолошком факултету држао семинаре посвећене емпиријском и теоријском истраживању православља у Србији и Русији. Такође је предавања из области социологије религије држао и студентима Белгородског државно-националног универзитета у руском граду Белгороду. Посебно се ангажовао у активностима око потписавања Споразума о научној сарадњи поменутог унивезитета и Универзитета у Београду. Активно учествеју у реализацији размене студената између ова два универзитета. Од 2014. године предаје на Унивезитету у Београду на мастер програму под називом Религија у друштву, култури и европским интеграцијама предмет Процеси (де)секуларизације и основе социолошког приступа религији. Био је оснивач и руководилац Центра за религијске студије Института за филозофију и друштвену теорију из Београда и Форума за религијска питања Института друштвених наука из Београда. Поред близу 100 објављених радова у научним часописима објавио је и три књиге: Приближавање православљу (1995), Религија и црква у трансформацијама друштва (2003) и Виталност религије у (де)секуларизаованом друштву (2015).

Чланство у професионалним организацијама:

  • ЈУНИР, Југословенско удружење за научно истраживање религије од оснивања, 1993. године

http://www.isras.ru/socis_2011_10.html

Нaјважније публикације:

  • (1995)Približavanje pravoslavlju, JUNIR, Gradina, Niš, str. 177.
  • (2005) Religija i crkva u transformacijama društva, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, I. P. Filip Višnjić, Beograd, str. 415.
  • (2008), „Desecularization of Contemporary Serbian Society“, Religion in Eastern Europe, vol. XXVII, Numbber 1., pp. 37-50., (Christians Associated for Relations with Eastern Europe, edited by Paul Mojzes and Walter Sawatsky)
  • (2011) „Возрождение православия в Сербии: действительность или миф?“, Социологические исследования, № 10., РАН, Москва, с. 81-88

Монографије

Зборници