INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKANada G. Novaković


Naučna saradnica


Doktor sociologije (2011.), Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu - Odeljenje za sociologiju

Magistar sociologije (2006.), Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu - Odeljenje za sociologiju

Diplomirani sociolog (1980.), Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu - Grupa za sociologiju

Interesovanja:

  • društvena struktura, sukobi i društveni pokreti
  • politike obrazovanja , zapošljavanja i socijalno zakonodavstvo
  • globalizacija, tranzicija i društveni razvoj

Biografija:

Od 1982. godine zaposlena sam u Centru za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu. Radila sam na poslovima pripravnika, istraživača, istraživača-saradnika i sad kao naučni saradnik.

Na projektima Instituta istražujem: društvene nejednakosti, raslojavanje, sukobe, štrajkove, obrazovanje, nezaposlenost, privatizaciju, tranziciju, globalizaciju i (dez)integracione procese u Jugoslaviji, regionu i svetu.

Učestvovala sam na brojnim okruglim stolovima, naučnim, sindikalnim i drugim skupovima.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • ССД (Srpsko socološko društvo)
  • ISA (Internetional sociological Association)

Izabrane publikacije:

-Propadanje radničke klase: materijalni i društveni položaj radničke klase Jugoslavije od 1960. do 1990. godine, Rad, Institut društvenih nauka, Beograd, 2007. str. 180

-(Dez)integracija radničke klase druge Jugoslavije, Institut društvenih nauka, Beograd, 2008, str. 344

-"Štrajkovi, sindikati i privatizacija u Srbiji", , Sociološki pregled, 2013, 47(1), 23-52

-"Kriza, štrajkovi i protesti građana",Nacionalni interes, 2015, 22(1), 89-112

Monografije

Zbornici