INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKANatalija Mićunović


Naučna saradnica


1987 – 1996, Doktorske studije filozofije, Purdue University, SAD

1985 – 1987, Magistarske studije filozofije, Purdue University, SAD

1979 – 1984, B.A. iz filozofije i svetske književnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH

1975 – 1983, B.S. iz matematike, Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
Interesovanja:

  • Politika roda, etniciteta i kulture
  • Politika obrazovanja, nauke i tehnologije
  • Društveni razvoj i upravljanje
  • Javne politike i naučna zajednica
  • Politička filozofija i makroekonomija

Biografija:

Natalija Mićunović se obrazovala u Beogradu, Sarajevu i na Purdue univerzitetu u Sjedinjenim američkim državama. Predavala je na nekoliko američkih univerziteta, bavila se izdavaštvom i upravljala Upravom za rodnu ravnopravnost od 2007. do 2014. To je usredsredilo njena interesovanja na veze između naučne zajednice i društvenog razvoja, u kontekstu rodnih, etničkih, ekonomskih i kulturnih odnosa. Objavila je nekolicinu radova na te teme i prevela tri filozofske knjige u skladu sa tim interesovanjima.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Caribbean Philosophy Association
  • Radical Philosophy Association
  • American Philosophy Association
  • Association for Symbolic Logic
  • Society of Women in Philosophy

Izabrane publikacije:

-“Odustajanje od ideologije i preuzimanje odgovornosti“, zbornik Lavirinti tranzicije, FPN, Beograd, 2012.

-“Ideology and Theory in Southeastern European Context” (Ideologija i teorija u kontekstu Jugoistočne Evrope), XXI Svetski filozofski kongres, avgust 2003. Istanbul, objavljeno u Zborniku.

-“Assumptions of Nationalism”/”Pretpostavke nacionalizma”, dvojezično izdanje “Specter of Nation”/ “Utvara nacije”, Beogradski krug, 3-4 1996/1-2 1997., Beograd.

-“Gendered Aspects of New Socio-Economic Developments and Social Research in Yugoslavia” (Rodni aspekti novih društveno ekonomskih trendova i sociološka istraživanja u Jugoslaviji), konferencija Contribution of Social Research to the Economic and Social Recovery Policy (Prilog društvenih istraživanja politici ekonomskog i društvenog oporavka), Sofija, 23-24. novembar 1999., objavljeno u Zborniku.

Monografije

Zbornici