INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAUPRAVA

Neven Cvetićanin

Viši naučni saradnik


2009/2010. postdoktorske studije u Velikoj Britaniji, na univerzitetu u Stirlingu, sa dodatnim aktivnostima na univerzitetima u Oksfordu i Edinburgu

2007. odbranio doktorsku tezu na katedri za političku sociologiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu

2003. magistrirao na katedri za istoriju filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu

1999. diplomirao na grupi za filozofiju Filozofskog fakuteta u Beogradu
Interesovanja:

  • Politička filozofija
  • Politička sociologija
  • Filozofija istorije
  • Teorije državništva

Biografija:

Dr Neven Cvetićanin je rođen 1974. Diplomirao je 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na grupi za filozofiju, sa prosečnom ocenom 9,69. Prve naučne radove objavljuje u prestižnim domaćim naučnim časopisima još za vreme studiranja. Specijalističke kurseve „Evropskih studija“ i „Studija kulture i roda“ završio je 2001. i 2002. godine na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži u Beogradu (AAOM). Magistrirao je 2003. godine na katedri za Istoriju filozofije i Političku filozofiju Filozofskog Fakulteta u Beogradu sa temom iz savremene nemačke političke filozofije sa naslovom „Praktična filozofija Karla Šmita“ (na inicijativu člana komisije akademika Ljubomira Tadića magistarska teza je odlikovana ocenom „summa cum laude“). Doktorsku disertaciju pod naslovom „Građansko i antigrađansko shvatanje politike – odnos desnice, centra i levice u političkom polju Evrope“ odbranio je 2007. g. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na katedri za Političku sociologiju. Postdoktorske studije iz oblasti istorije i politike završio je u sezoni 2009/2010. na Univerzitetu u Stirlingu u Škotskoj u Velikoj Britaniji, sa završnom tezom pod naslovom „Dialectic of political mechanics“.

Dr Neven Cvetićanin je od 2005. godine zaposlen u Institutu društvenih nauka u Beogradu kao istraživač- saradnik i naučni saradnik. Od 2012-2014. godine je bio narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i član skupštinskih Odbora za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i skupštinskog Odbora za spoljnje poslove.

Dr Neven Cvetićanin je samostalni autor dve naučne monografije „Evropska desnica između mača i zakona“ i „Epoha s one strane levice i desnice“, kao i zbirke eseja „Rekvijem revoluciji, Eseji 2000-2010“, i više desetina stručnih naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima. Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim seminarima, letnjim školama, konferencijama i okruglim stolovima, u organizaciji različitih uglednih akademskih i političkih institucija iz Srbije i sveta. Povremeni je kolumnista različitih dnevnih i nedeljnih novina, kao i stručni komentator-analitičar aktuelnih društvenih događaja za više pisanih i elektronskih medija.

Tečno govori, čita i piše na engleskom jeziku. Služi se nemačkim i španskim jezikom.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Filozofsko društvo Srbije
  • Sociološko društvo Srbije

Izabrane publikacije:

-Evropska desnica između mača i zakona, „Filip Višnjić“, Beograd, 2004.

-Epoha s one strane levice i desnice, Službeni Glasnik, Institut društvenih nauka, Beograd, 2008.

-Rekvijem revoluciji, Eseji 2000-2010, Službeni glasnik, Beograd, 2011.

-Politička mehanika i veština državništva, Institut društvenih nauka, Arhipelag, Beograd, 2016.

-Državništvo modernog doba, Arhipelag , Institut društvenih nauka, Beograd, 2016.

Monografije

Zbornici