INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAUPRAVA

Predrag Milidrag

Viši naučni saradnik


2004. – Doktor filozofije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2001. – Magistar filozofije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1994. – Diplomirani filozof, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu


Oblasti naučnog interesovanja:

Problemi odnosa društava prema traumatičnoj prošlosti, filozofija i film, istorija filozofije, rana moderna filozofija i njeni kasnosholastički izvori, sholastička filozofija, Toma Akvinski, Rene Dekart, Francisko Suarez

Biografija:

Predrag Milidrag (1969) upisao je filozofiju Odeljenju za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1988. Na istom je fakultetu magistrirao 2001. i doktorirao 2004. godine. Tokom devedesetih godina XX veka bio je aktivan u građanskom i antiratnom pokretu. Od 2001. do 2007. radio je kao veb-novinar u medijskoj kući B92, 2008. i 2009. bio je urednik veb-vesti magazina Ekonomist, a kao veb-novinar radio je na TV N1 2015-2017. Dao je doprinos pri nastanku dokumentarnog filma u produkciji B92 Prošlost traje zauvek, o problemima nemačkog suočavanja s nacističkom prošlošću.

U Institutu za filozofiju i društvenu teoriju radio je od 2003. do 2019. godine.

Tokom letnjih semestara školskih godina 2012/13. i 2016/17. na Filozofskom fakultetu u Beogradu držao je kurseve na doktorskim studijama „Odabrane teme iz srednjovekovne filozofije“ i „Odabrane teme iz novovekovne filozofije“.

Od 2001. do 2004. godine bio je sekretar Srpskog filozofskog društva, a od 2009. do 2013. bio je član Upravnog odbora Društva. Godine 2013. izabran je za člana Redakcije časopisa Teoria.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Srpsko filozofsko društvo

Izabrane publikacije:

  • (2006) Samosvest i moć: Dekartov Bog kao causa sui. Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Okean, Beograd.
  • (2010) „Poput slika stvari“: Temelji Dekatove metafizičke teorije ideja. Institut za filozofiju i društvenu teoriju, IP „Filip Višnjić“, Beograd.
  • (2011) „Zašto je Neo nov? Istorija filozofije i trilogija Matriks”. Teoria 54 (1): 69–94.
  • (2019) Ustrojstvo stvorenog bića u De enteu Tome Akvinskog. Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Akademska knjiga, Beograd, Novi Sad.
  • (2019) “Toma Akvinski o transcendentalima u Raspravljenim pitanjima o istini, q. 1, a. 1“, Filozofska istraživanja (u štampi).

Monografije

Zbornici