INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAISTRAŽIVAČI

Snežana Grk

Naučni savetnik


Doktor statističkih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Magistarirala i diplomirala na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, Smer statističke analize i Smer statistike i kibernetike.Interesovanja:

  • Planiranje eksperimenata, statistika, matematički modeli
  • Ekonomija, ekonomska teorija, ekonomska politika, ekonomski sistem

Biografija:

Radila je u naučnim institutima, a od 2005. godine radi u Institutu društvenih nauka, u zvanju naučnog savetnika, koje je stekla 2000. godine.

Autor je brojnih originalnih naučnih i stručnih radova u naučnim časopisima i studijama, kao i brojnih naučnih monografija. Sa velikim brojem naučnih radova učestvovala je na naučnim skupovima i međunarodnim konferencijama u zamlji i inostranstvu. Držala plenarna predavanja po pozivu na skupovima međunarodnog značaja. Dobitnica je nagrade za najbolji naučni rad na 7. Međunarodnoj konferenciji, Quality Management Dependability and, ICDQM-2005.

Urednik časopisa “Ekonomski vidici” bila je od 2003. do 2005.godine. Kourednik publikacije “Mesečne analize i prognoze” bila je od 2004 do 2005. godine. Pored toga, urednik je tematskih zbornika radova sa naučnih skupova. Urednik je serije naučnih monografija radova “Svet i Srbija”.

Bila je angažovana u nastavi (univerzitet), programima obuke/obrazovanja. Učestvovala je u nizu projekata, i rukovodila značajnim studijama i projektima strateškog tipa. Sada rukovodi projektom “Modeliranje razvoja i integracija Srbije u svetske tokove u svetlu ekonomskih, društvenih i političkih gibanja”, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Bila je član Komisije u Matičnom naučnom odbor za društvene i humanističke nauke u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine Republikre Srbije, i član Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republikre Srbije.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Odbor za ekonomske nauke Srpske akademije nauka i umetnosti
  • Društvo statističara Srbije (u predsedništvu)
  • Naučno društvo ekonomista Srbije
  • Društvo ekonomista Beograda (u predsedništvu

Izabrane publikacije:

Grk Snežana, (1997), Planiranje i analiza eksperimenata, Čigoja štampa, Beograd, 193 str. ISBN 86-403-0193-X

Grk Snežana, (1998), Nemoć i propusti monetarne politike (1990-1993), Čigoja štampa, Beograd, 97 str. ISBN 86-403-0265-0

Grk Snežana, (2018), Efekti kriza u Srbiji, u: Ekonomska kriza: poreklo i ishodi, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje društvenih nauka, Odbor za ekonomske nauke, Beograd, str. 363-377. ISBN 978-86-7025-800-6

Grk Snežana, (2017), Svet – vreme previranja, Monografija radova, Svet i Srbija – vreme promena, CID, Ekonomski fakultet, Beograd, str. 11-32. ISBN 978-86-403-1524-1

Grk Snežana, (2017), Svet – iskušenja čovečnosti, Monografija radova, Svet i Srbija – izazovi i iskušenja, Institut društvenih nauka, Beograd, str. 11-40. ISBN 978-86-7093-197-8

Monografije

Zbornici