ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Софија Николић

Истраживачица сарадница


2014 – уписане докторске студије на Правном факултету Универзитата у Београду, Грађанско-правна ужа научна област, I модул: Грађанскоправна ужа научна област I. Одбрањен пројекат докторске дисертације под називом Право својине на пољопривредном земљишту.

2014 - мастер правник, Правни факултет Универзитета у Београду, Грађанскоправни модул, Имовинскоправни под-модул I. Одбрањен мастер рад на тему Евиденција непокретности у југоисточној Европи, упоредноправни приказ.

2012- дипломирани правник, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, општи смер. Зимски семестар школске 2009/2010. године је завршила на Правном факултету Универзитета у Салцбургу, Аустрија (Universität Salzburg, Rechtwissenschaftliche Fakultät); Зимски семестар школске 2010/2011. године је завршила на Правном факултету Универзитета у Бечу на Институту за европско, међународно и упоредно право (Universtät Wien, Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtvergleichung) као добитник стипендије University of Vienna: Human Resources Development Program for selected SEE Universities.Интересовања:

 • Грађанско право
 • Стварно право
 • Пољопривредно право
 • Право изградње
 • Право у просторном планирању
 • Стамбено право
 • Медицинско право

Биографија:

Као студент основних студија на Правном факултету Универзитета у Новом Саду два пута је награђивана за постигнут успех током студирања. У фебруару 2012. године је била на пракси у Суду правде Европске уније у Луксембургу (Court of Justice of the European Union) у оквиру приправничког програма у кабинету генералног правобраниоца проф. др Верице Трстењак. Након уписа докторских студија радила је на Правном факултету Универзитета у Београду као демонстратор за предмете Грађанско право - општи део и Стварно право у зимском семестру школске 2016/2017. и 2017/2018. године. Била је истраживач сарадник и асистент на Правном факутету Универзитета у Бремену (Немачка) (Universität Bremen, Fachbereich Rechtswissenschaft) у периоду од 05.04.2017. до 30.09.2017. Као гостујући предавач на Правном факутету Универзитета у Бремену држала је предавања и вежбе из предмета Introduction to the Methodology and the Concept of Private Law in Serbia и Serbian Contract Law, током децембра 2017. године. Добитник је стипендија за истраживачке боравке у иностранству. У марту 2017. године је провела месец дана на Универзитету у Кембриџу (University of Cambridge) где је спровела истраживање као добитник стипендије The British Scholarship Trust. У марту и априлу 2018. године је боравила на Швајцарском институту за упоредно право у Лозани (Swiss Institute of Comparative Law) као добитник стипендије van Calker Scholarship за спровођење истраживања и прикупљање литературе за израду докторске дисертације.

Учествовала је и презентовала радове на многобројним међународним научним конференцијама. Неке од њих су Planning, Law and Property Rights Conference 2016, Берн (Швајцарска); Planning, Law and Property Rights Conference 2017, Хонг Конг; TENLAW Conference, 2017, Гронинген (Холандија) и многе друге.

Од јула 2018. године је запослена на Институту друштвених наука у Центру за правна истраживања, у звању истраживача сарадника.

Чланство у професионалним организацијама:

 • Од новембра 2014. године је члан Међународне академске асоцијације за просторно планирање, право и својинске односе (International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights).

Изабране публикације:

 • Евиденција непокретности у Аустрији, (чланак), Гласник Адвокатске коморе Војводине, 10/2011.
 • Општи правобранилац Суда правде Европске уније, (чланак), Гласник Адвокатске коморе Војводине, 11/2014.
 • Претварање (конверзија) права коришћења у право својине на грађевинском земљишту у Србији, (чланак), Нова правна ревија, 1/2016.
 • Легализација бесправно изграђених објеката у Србији, (чланак), Правни живот, 10/2016.
 • Serbian perspective on pre-emption rights: Change that was necessary?, поглавље у књизи Instruments of Land Policy, Dealing with Scarcity of Land, eds. Jean-David Gerber, Thomas Hartmann, Andreas Hengstermann, Routledge, 2018.

Монографије

Зборници