INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAISTRAŽIVAČI

Sofija Nikolić

Istraživačica saradnica


2014 - upisane doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerzitata u Beogradu, Građansko-pravna uža naučna oblast, I modul: Građanskopravna uža naučna oblast I. Odbranjen projekat doktorske disertacije pod nazivom Pravo svojine na poljoprivrednom zemljištu.

2014 - master pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Građanskopravni modul, Imovinskopravni pod-modul I. Odbranjen master rad na temu Evidencija nepokretnosti u jugoistočnoj Evropi, uporednopravni prikaz

2012 - diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, opšti smer. Zimski semestar školske 2009/2010. godine je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Salcburgu, Austrija (Universität Salzburg, Rechtwissenschaftliche Fakultät); Zimski semestar školske 2010/2011. godine je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču na Institutu za evropsko, međunarodno i uporedno pravo (Universtät Wien, Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtvergleichung) kao dobitnik stipendije University of Vienna: Human Resources Development Program for selected SEE Universities.Interesovanja:

 • Građansko pravo
 • Stvarno pravo
 • Poljoprivredno pravo
 • Pravo izgradnje
 • Pravo u prostornom planiranju
 • Stambeno prav
 • Medicinsko pravo

Biografija:

Kao student osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu dva puta je nagrađivana za postignut uspeh tokom studiranja. U februaru 2012. godine je bila na praksi u Sudu pravde Evropske unije u Luksemburgu (Court of Justice of the European Union) u okviru pripravničkog programa u kabinetu generalnog pravobranioca prof. dr Verice Trstenjak. Nakon upisa doktorskih studija radila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao demonstrator za predmete Građansko pravo - opšti deo i Stvarno pravo u zimskom semestru školske 2016/2017. i 2017/2018. godine. Bila je istraživač saradnik i asistent na Pravnom fakutetu Univerziteta u Bremenu (Nemačka) (Universität Bremen, Fachbereich Rechtswissenschaft) u periodu od 05.04.2017. do 30.09.2017. Kao gostujući predavač na Pravnom fakutetu Univerziteta u Bremenu držala je predavanja i vežbe iz predmeta Introduction to the Methodology and the Concept of Private Law in Serbia i Serbian Contract Law, tokom decembra 2017. godine. Dobitnik je stipendija za istraživačke boravke u inostranstvu. U martu 2017. godine je provela mesec dana na Univerzitetu u Kembridžu (University of Cambridge) gde je sprovela istraživanje kao dobitnik stipendije The British Scholarship Trust. U martu i aprilu 2018. godine je boravila na Švajcarskom institutu za uporedno pravo u Lozani (Swiss Institute of Comparative Law) kao dobitnik stipendije van Calker Scholarship za sprovođenje istraživanja i prikupljanje literature za izradu doktorske disertacije. Učestvovala je i prezentovala radove na mnogobrojnim međunarodnim naučnim konferencijama. Neke od njih su Planning, Law and Property Rights Conference 2016, Bern (Švajcarska); Planning, Law and Property Rights Conference 2017, Hong Kong; TENLAW Conference, 2017, Groningen (Holandija) i mnoge druge. Od jula 2018. godine je zaposlena na Institutu društvenih nauka u Centru za pravna istraživanja, u zvanju istraživača saradnika.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • Od novembra 2014. godine je član Međunarodne akademske asocijacije za prostorno planiranje, pravo i svojinske odnose (International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights).

Izabrane publikacije:

 • Evidencija nepokretnosti u Austriji, (članak), Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 10/2011.
 • Opšti pravobranilac Suda pravde Evropske unije, (članak), Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 11/2014.
 • Pretvaranje (konverzija) prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u Srbiji, (članak), Nova pravna revija, 1/2016.
 • Legalizacija bespravno izgrađenih objekata u Srbiji, (članak), Pravni život, 10/2016.
 • Serbian perspective on pre-emption rights: Change that was necessary?, poglavlje u knjizi Instruments of Land Policy, Dealing with Scarcity of Land, eds. Jean-David Gerber, Thomas Hartmann, Andreas Hengstermann, Routledge, 2018.

Monografije

Zbornici