INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAVesna Lukić


Viša naučna saradnica


Doktor demografskih nauka, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2008.

Magistar demografskih nauka, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2003.

Diplomirani geograf, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1997.Interesovanja:

  • Migracije stanovništva (prisilne migracije, neregularne migracije, migrantsko preduzetništvo, migracije i starenje)
  • Dnevne migracije radne snage
  • Prostorni aspekti demografskih procesa

Biografija:

U dosadašnjem radu dr Vesna Lukić bavila se pitanjem migracija, njihovih uzroka i posledica, dejstva strukturnih i ličnih faktora u migracionom procesu, kao i međusobnim odnosom različitih oblika mobilnosti stanovništva. Posebnu pažnju posvetila je proučavanju prisilnih migracija. Rasvetljavajući različite migracione obrasce sa aspekta strukture radne snage, mreže naselja i prostornih dispariteta u razvoju uočava i rodni aspekt kao okvir migracionih kretanja. Integracija imigranata i migracione politike takođe su u fokusu njenog istraživačkog rada.

Iz delokruga ove problematike objavila je veliki broj naučnih radova u relevantnim međunarodnim i nacionalnim časopisima.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Odbor za proučavanje stanovništva Odeljenja društvenih nauka SANU
  • European Association for Population Studies (EAPS)
  • Društvo demografa Srbije
https://www.researchgate.net/profile/Vesna_Lukic

Monografije

Zbornici