ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Владимир Ментус

Научни сарадник


2017. Доктор социологије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

2011. Мастер социолог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

2010. Дипломирани социолог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Интересовања:

  • Субјективни индикатори квалитета живота
  • Економска социологија
  • Теорије друштвене моћи

Биографија:

Као стипендиста Министарства просвете 2011. био сарадник на пројекту у Институту за социолошка истраживања у Београду. Од децембра 2012. запослен је као истраживач приправник у Институту друштвених наука у Београду. Новембра 2015. изабран је у звање истраживач сарадник, а 2018. у звање научни сарадник. Докторску дисерацију из економске социологије је одбранио 2017. на катедри за социологију Филозофског Факултета Универзитета у Београду. Као гостујући истраживач боравио је на Универзитету Комплутенсе у Мадриду – Факултет политичих наука и социологије. Објавио је већи број радова у часописима и зборницима међународног значаја, као и водећим часописима националног значаја и учествовао на више међународних научних скупова.

Чланство у професионалним организацијама:

  • Српско социолошко друштво
  • Европско друштвено истраживање Србија

Монографије

Зборници