INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAVladimir Mentus


Naučni saradnik


2017. Doktor sociologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2011. Master sociolog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2010. Diplomirani sociolog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Interesovanja:

  • Subjektivni indikatori kvaliteta života
  • Ekonomska sociologija
  • Teorije društvene moći

Biografija:

Kao stipendista Ministarstva prosvete 2011. bio saradnik na projektu u Institutu za sociološka istraživanja u Beogradu. Od decembra 2012. zaposlen je kao istraživač pripravnik u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Novembra 2015. izabran je u zvanje istraživač saradnik, a 2018. u zvanje naučni saradnik. Doktorsku diseraciju iz ekonomske sociologije je odbranio 2017. na katedri za sociologiju Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao gostujući istraživač boravio je na Univerzitetu Komplutense u Madridu – Fakultet političkih nauka i sociologije. Objavio je veći broj radova u časopisima i zbornicima međunarodnog značaja, kao i vodećim časopisima nacionalnog značaja i učestvovao na više međunarodnih naučnih skupova.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Srpsko sociološko društvo
  • Evropsko društveno istraživanje Srbija

Monografije

Zbornici