INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAVladimir Nikitović


Viši naučni saradnik


2009, doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2003, magistrirao na Geografskom fakultetu (Institut za demografiju) Univerziteta u Beogradu

1998, diplomirao na PMF-u Univerziteta u Beogradu

Interesovanja:

  • modeli populacione dinamike
  • migracije stanovništva
  • politički odgovor na demografske izazove

Biografija:

Od 1999. do 2005. radio je u Geografskom institutu "Jovan Cvijić" SANU. Od 2011. je urednik jednog od najstarijih svetskih demografskih časopisa – Stanovništvo, te gostujući predavač na Beogradskoj otvorenoj školi. Objavio je samostalno ili u koautorstvu više od 60 bibliografskih jedinica. Najčešće teme istraživanja su u oblasti buduće populacione dinamike, demografskog starenja, migracija, prostornog aspekta demografskih pojava i procesa i populacione politike. Bio je rukovodilac projekta Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema Popisu 2011. (2014) i su-koordinator projekta Demografija za novinare (2012). Trenutno je angažovan na projektu Istraživanje demografskih fenomena u funkciji javnih politika u Srbiji (2011-2019, MPNTR) i YOUMIG – Improving institutional capacities and fostering cooperation to tackle the impacts of transnational youth migration (2017-2019, EU). Bio je član ekspertskih timova za izradu aktuelnih strateških dokumenata: Strategija prostornog razvoja Republike Srbije do 2020 (2010) i Strategija podsticanja rađanja (2018). Počev od 2003, aktivno u medijima ukazuje na demografska pitanja bitna za razvoj naše zemlje. Na javnom servisu RTS 2010-2015. sarađivao je na kreiranju prve istraživačke emisije na temu „bele kuge" i iseljavanja iz Srbije – Zadnja kuća, Srbija, koja je jedan od najgledanijih dokumentarnih programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Odbor za proučavanje stanovništva Srpske akademije nauka i umetnosti
  • Evropsko udruženje za proučavanje stanovništva (EAPS)
  • Društvo demografa Srbije

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Nikitovic


Izabrane publikacije:

  • Nikitović, V. (2018). The End of Demographic Transition in Kosovo: Does the Meaning of the Population Factor Change? In D. Proroković (ed.), Kosovo: Sui Generis or Precedent in International Relations (pp. 299-320). Belgrade: Institute of International Politics and Economics, Belgrade.
  • Reynaud, C., Nikitović, V., Tucci, E. (2017). Recent Immigration from Serbia to Italy: The Beginning of a New Tradition? In: V. Janeska & A. Lozanoska (eds.), The population of the Balkans at the dawn of the 21st century (pp. 205-220). Skopje: Institute of Economics – Skopje, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje.
  • Nikitović, V., Bajat, B., Blagojević, D. (2016). Spatial Patterns of Recent Demographic Trends in Serbia (1961–2010). Geografie 121(4): 521-543.
  • Nikitović, V. (2016). Demographic Limits to Sustainable Development of Mountain Regions in Serbia, In: G. Zhelezov (Ed.), Sustainable Development in Mountain Regions: Southeastern Europe (pp. 241-251). Cham: Springer Science. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20110-8_16

Monografije

Zbornici