INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAVojin Rakić


Redovni profesor

Upravnik Centra za filozofiju IDN


Doktorat 1998: Ratgers, SAD

Master 1 1993: CEU, Prag

Master 2 1996: Ratgers, SAD,

Diplomirao 1991: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Interesovanja:

 • bioetika
 • etika
 • politička filozofija

Biografija:

Vojin Rakić, redovni profesor i naučni savetnik, direktor je Centra za bioetičke studije i šef UNESKO Katedre za bioetiku za Evropu. Predsednik je Radne grupe Univerziteta u Kembridžu za bioetičku edukaciju. Direktor je Sekcije za Srbiju UNESKO-ove Katedre za bioetiku. Vojin Rakić je i član Upravnog odbora Odeljenja za istraživanje UNESKO-ove katedre za bioetiku na Univerzitetu u Haifi.

Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao na Fakultetu za Evropske studije Centralnog evropskog univerziteta u Pragu, kao i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Ratgers u SAD-u. Doktorirao je na istom fakultetu 1998. godine.

Od 1999. do 2001. godine bio je viši naučni saradnik i vanredni profesor Centra za politike visokog obrazovanja na Fakultetu za javnu upravu Univerziteta Tvente u Holandiji. Od 2001. do 2003. radio je kao savetnik Ujedinjenih nacija u Vladi Republike Srbije. Od 2003. radi kao profesor univerziteta.

Bavi se prevashodno bioetikom i političkom filozofijom. Objavio je i uredio više monografija na engleskom i srpskom jeziku, kao i brojne članke u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima (nedavno u Journal of Medical Ethics, American Journal of Bioethics i Cambridge Quarterly of Health Care Ethics).

Rakić rukovodi potprojektom "Bioetički aspekti: moralno prihvatljivo u biotehnološki i društveno mogućem". Ovaj potprojekat se realizuje u okviru šireg projekta "Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti", a koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke u projektnom ciklusu 2011-2016


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • Direktor Centra za bioetičke studije
 • Šef UNESKO Katedre za bioetiku za Evropu
 • Direktor Upravnog odbora Sekcije za Srbiju UNESKO katedre za bioetiku
 • Etički odbor Instituta društvenih nauka
 • Rukovodilc Radne grupe Univerziteta u Kembridžu za bioetičku edukaciju u Srbiji
 • Etički odbor Instituta za medicinska istraživanja
 • Etički odbor Pokreta za elektronsku privatnost
 • Recenzent za časopis Journal of Medical Ethics
 • Recenzent za časopis Neuroethics
 • Recenzent za časopis Kennedy Institute of Ethics Journal
 • Recenzent za časopis International Political Science Review
 • Centar za razvoj liberalizma (CRL/CDL); osnivač i direktor
 • Američko društvo politikologa (APSA)
 • Holandsko društvo politikologa (NKWP)

www.vojinrakic.com

Referentne publikacije u poslednje dve godine:

 • Rakić, V. (2015). "We Must Create Beings with Moral standing Superior to Our Own". Cambridge Quarterly of Health Care Ethics 24(1):58-65
 • Rakić, V. (2014). “Voluntary Moral Bioenhancement Is a Solution to Sparrow's Concerns”. American Journal of Bioethics 14(4): 37-38
 • Rakić, V. (2014). “We Can Make Room for SSRIs”. American Journal of Bioethics: Neuroscience 5(3): 34-35
 • Rakić, V. (2014). "Voluntary moral enhancement and the survival-at-any-cost bias". Journal of Medical Ethics 40(4): 246-250.

Monografije

Zbornici