INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAZorica Mršević


Naučna savetnica

Članica Upravnog odbora IDN

Doktorat, 1986. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pravosudni ispit, 1983. Ministarstvo pravde Republike Srbije

Magistratura, 1983. Pravni fakultet Univerzit u Beogradu

Diploma 1977. Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu
Interesovanja:

  • Kriminologija, Krivičnoprocesno pravo, Krivično pravo, Penologija i Teorija nasilja
  • Teorija roda i Ljudska prava marginalizovanih, višestruko diskriminisanih grupa

Rukovodila institutskim projektima:

"Usaglašenost prava na javno okupljanje sa standardima OEBS-a" u okviru projekta "Samoprocena obaveza Predsedništva OEBS-ovih dimenzija u Republici Srbiji" koji je finansiran od strane Ministarstva inostranih poslova, nosilac: Institut društvenih nauka, 2015.

"Demokratski modeli unapređivanja društvene kohezije, tolerancije, ljudskih prava i privrednog razvitka u političkim i institucionalnim procesima evropskih integracija u Srbiji", projekat finansiran od strane Ministarstva nauke, nosilac: Institut društvenih nauka, 2005-2010.


Učestvovala u institutskim projektima:

"Društvene transformacije u procesu evropskih integracija - multidisciplinarni pristup", podržan od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, nosilac: Institut društvenih nauka, 2011-6, br. III 47010

"Tranzicija društva i privrede Srbije u procesu globalizacije i regionalizacije: pravci promena i aplikativni modeli", podržan od strane Ministarstva nauke, nosilac: Institut društvenih nauka, 2001-2005, br. 1800


Biografija:

Bila zamenica Zaštitnika građana Republike Srbije za rodnu ravnopravnosti i prava osoba sa invaliditetom u periodu od 2008. do početka 2011. godine.

Profesorka na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu pet godina, od 2008 do 2013 gde je predavala Krivičnoprocesno pravo, Kriminologiju, Fenomenologiju nasilja i Studije roda.

Kao gostujući profesor godinu dana na Univerzitetu u Ajovi (SAD) 1996/97 predavala je Comparative feminist jurisprudence, na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti tri akademske godine od 2001 do 2004, i na Rosa Majreder Koledžu u Beču jedne školske godine 2004. predavala je Teoriju nasilja i ženska ljudska prava.

Bila programska rukovoditeljka britanske humanitarne organizacije OKSFAM kancelarija u Beogradu gde je rukovodila regionalnim projektima ženskih organizacija do 2001.

Savetnica Misije OEBS-a u Srbiji za pitanja rodne ravnopravnosti od 2001. do 2008. godine.

Od 1999 radi u Institutu društvenih nauka u Beogradu u kome je 2000 stekla naučno zvanje naučnog savetnika

U periodu od 1979 do 1999 radila u Institutu za kriminološka i sociooška istraživanja u Beogradu gde je napredovala od asistenta do višeg naučnog saradnika.

Bila je članica Saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije od 2011 do 2014, a od 2012 do 2014 tesno je sarađivala sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava na izradi Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i Akcionog plana te Strategije.

Posebno je društveno angažovana u promociji ideje i prakse poštovanja principa nediskriminacije, ravnopravnosti polova, ljudskim pravima žena i marginalizovanih grupa, širenje znanja o njima.

Sarađuje sa državnim organima i institucijama, udruženjima i organizacijama koje se bave promocijom ljudskih i političkih prava i sloboda.

Jedna je od autorki Modela Zakona o rodnom identitetu, od 2012. godine članica zajedničke grupe Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana za praćenje i analizu pravnog položaja trans* osoba, a sada članica stručne pravne grupe Gejtena.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

Monografije

Zbornici