ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

КАЛЕНДАР

27-28. април, међународна научна конференција, "Традиционална и нова религиозност: прошлост и будућност"

31. мај, научна конференција "Предузетништво vs. рентијерство"

4-5. октобар, међународни научни скуп, "Ксенофобија, идентитет и нови облици национализма"

29-30. новембар, међународна научна конференција "Промена идеологије левице у савременој Европи"

Монографије

Зборници