INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKARADILI U INSTITUTU

Jakov Radišić

Jakov Radisic CV

Prof. dr Jakov Radišić, rođen je 1931. godine u selu Likodra kod Krupnja. Gimnaziju je završio u Loznici i u Valjevu. Na Pravnom fakultetu u Beogradu, diplomirao je 1956., a doktorirao 1962. godine. Radio je najpre kao asistent u Institutu za uporedno pravo u Beogradu, i u Institutu za međunarodni radnički pokret. Potom kao nastavnik u svim zvanjima - kao docent, vanredni i redovni profesor na Pravnom fakultetu u Nišu i na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, ali i kao naučni savetnik u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Penzioner je od 1997. godine. Od 2003. godine honorarni je profesor na Pravnom fakultetu UUB. Suosnivač je i predsednik Jugoslovenskog udruženja za medicinsko pravo. Usavršavao se u Nemačkoj, bio je korisnik dvogodišnje stipendije fondacije Alexander von Humboldt Stiftung Bonn i tromesečne stipendije Max Planck Gesellschaft München. Kao naučni stipendista navedenih institucija, i kao gostujući profesor, boravio je na Pravnom fakultetu u Getingenu i u Institutu za medicinsko pravo. Dopisni je član Nemačkog društva za medicinsko pravo. Težišna područja naučnog rada su mu obligaciono i medicinsko pravo.

Između ostalih, glavna objavljena dela su mu: Naknada štete i problem tzv. prestignutog hipotetičkog kauzaliteta (1969), Garancija za trajan kvalitet i odgovornost za štetu od stvari sa nedostatkom (1972), Imovinska odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom (1976), Imovinska odgovornost i njen doseg (1979), Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika (1986), Predugovorna odgovornost (1991), Medicinsko pravo (2004), Obligaciono pravo opšti deo (1979).

Monografije

Zbornici